Follow
Zehra Üstün
Zehra Üstün
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
RPLC determination of acid dissociation constants and quantitative estimation for sulfasalazine
H Yılmaz, Z Üstün, E Çubuk Demiralay
Journal of the Iranian Chemical Society 13 (1), 103-110, 2016
132016
Investigation of thermodynamic acidity constants of some statins with RPLC method
A Talay, EÇ Demiralay, YD Daldal, Z Üstün
Journal of Molecular Liquids 208, 286-290, 2015
112015
Estimation of thermodynamic acidity constants of some penicillinase-resistant penicillins
EÇ Demiralay, Z Üstün, YD Daldal
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 91, 7-11, 2014
72014
Optimization of RPLC Conditions for Quantitative Analysis of Atorvastatin and Rosuvastatin in Pharmaceutical Dosage Form
Z Üstün, A Talay, EÇ Demiralay
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 11 (1), 72-81, 2016
52016
Optimization of RPLC Method for Separation of Some Acetylcholinesterase Inhibitors by using Central Composite Design
R Uysal, YD Daldal, Z Üstün, EÇ Demiralay
Eurasian J Anal Chem, 23-43, 2016
42016
An Improved Optimization Study for Determination of Pravastatin in Pharmaceutical Form by Using Reversed Phase Liquid Chromatography Method.
Z Üstün, YD Daldal, AT Aydoğan, EÇ Demiralay
Karaelmas Science & Engineering Journal 7 (2), 2017
32017
Simultaneous Quantitative Determination of Imidazole Antimycotics in Human Urine by using RPLC Technique
Z Üstün, E Çubuk-Demiralay
Eurasian Journal of Analytical Chemistry 12 (6), 953-962, 2017
12017
Identification of Penicillinase-Resistant Penicillins in Human Urine by RPLC Method
Z Üstün, E ÇUBUK DEMİRALAY, I Nane
Eurasian Journal of Analytical Chemistry 12 (1), 2017
12017
2-hidroksipropil-ß-siklodekstrin ile Metronidazolün İnklüzyon Kompleksi Oluşumunun HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi.
İ KONÇE, E ÇUBUK DEMİRALAY, Z ÜSTÜN
Suleyman Demirel University Journal of Science 16 (2), 2021
2021
2-hidroksipropil-β-siklodekstrin ile Metronidazolün İnklüzyon Kompleksi Oluşumunun HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi
İ KONÇE, EÇ DEMİRALAY, Z ÜSTÜN
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 16 (2), 523-532, 2021
2021
İmidazol grubu antifungal ilaçların kromatografik davranışlarının ve bozunma ürünlerinin RPLC yöntemiyle belirlenmesi
Z Üstün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
İlaç Dozaj Formunda Atorvastatin ve Rosuvastatinin kantitatif analizi için RPLC koşullarının optimizasyonu
Z ÜSTÜN, A TALAY, E ÇUBUK DEMİRALAY
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 11 (1), 72-81, 2016
2016
Penisilinaza dirençli penisilinlerin iyonlaşma sabitlerinin ters faz sıvı kromatografi yöntemiyle tayini
Z Üstün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
2013
Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle İlaç Formülasyonunda Pravastatin Tayini İçin Geliştirilmiş Optimizasyon Çalışması
Z ÜSTÜN, YD DALDAL, A TALAY, EÇ DEMİRALAY
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 7 (2), 602-607, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14