Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Karlılık ve çeşitlendirmenin bankaların büyümesi üzerindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
M DİLMAÇ, A GÜLCÜ, S SUMER
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 2018
22018
Paranın Yansızlığı Hipotezinin Orta Doğu Ülkeleri için Test Edilmesi
U Büyükılgaz
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 6-12, 2016
22016
Yedek işgücü olarak kadın emeği: Türkiye Örneği, 1988-2013
A Bölükoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 50-67, 2018
12018
Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği
E Eren
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 36-49, 2017
12017
LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR
Ö Işık, M Belke
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 113-126, 2017
12017
Kredi Temerrüt Swapları, Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri Ve 2008 Küresel Krizi
M Akarçay
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 23-39, 2016
12016
2008 KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK ANALİZİ
T Kaya, B Ertok
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 162-197, 2008
12008
Türkiye’de Uygulanan ve Gönüllü Karbon Piyasalarında Faaliyette Bulunan Projelerin Paydaş Katılımı Açısından Değerlendirilmesi
CAN Ferhan
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018
2018
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÖĞRETİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
A ÖZTOPCU
TÜRKİYE’DE DEVLETİN GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ VE SEÇİLMİŞ BAZI DEĞİŞKENLERİN YENİ FİRMA DOĞUM ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
H DURAN
BİST 100 ENDEKSİNDEKİ FİRMALARIN MİSYON, VİZYON, ÖRGÜTSEL DEĞER VE STRATEJİK AMAÇLARININ İÇERİK ANALİZİ
M TATLI, F ÜSTÜN
Teknoloji, Yönetim ve Mekân: Gözetim, Denetim, Mahremiyet ve Mekânsal Yapılandırmayla Pratiklerinin Kurumsallaşması
T Bozoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 259-288, 0
Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredilerin Yapılandırılmasının Banka Karlılığı Üzerine Etkileri
BE Kocaman, A Hazar, Ş Babuşcu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 226-242, 0
Enerji-GSYH İlişkisine Yeni Bir Bakış: Türkiye ve G7 Ülkelerinde Gelir ve Sürdürülebilir Refah Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
İ Tel, M Topcu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 208-225, 0
Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
U Hüseyin
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 311-334, 0
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Aktif Kalitesinin TOPSIS Yöntemi İle Ölçümü
GD Dursun, B BOZKIR
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 243-258, 0
Düşük Gelirli Ülkelerde Sosyal Koruma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
H Kum, Ö ÖKTEM
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 335-344, 0
Avrupa Birliği’nin Doğu Komşularına Yönelik Yaklaşımında Demokrasi Teşviki
FA Durakçay, AGG Gülal
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 289-310, 0
Arap Birliğini Doğuran Temel İdeoloji Üzerine Bir Değerlendirme: Arap Milliyetçiliği
HU Ay
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 32-49, 0
Türkiye’nin Dış Petrol ve Doğal Gaz Stratejisinin Temel Belirleyici Faktörleri
R Yilmaz-Bozkus
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 114-132, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20