Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Paranın Yansızlığı Hipotezinin Orta Doğu Ülkeleri için Test Edilmesi
U Büyükılgaz
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 6-12, 2016
22016
Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği
E Eren
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 36-49, 2017
12017
Kredi Temerrüt Swapları, Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri ve 2008 Küresel Krizi
M Akarçay
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 23-39, 2016
12016
Yedek İşgücü Olarak Kadın Emeği: Türkiye Örneği, 1988-2013
A Bölükoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 50-67, 0
1
Arap Birliğini Doğuran Temel İdeoloji Üzerine Bir Değerlendirme: Arap Milliyetçiliği
HU Ay
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 32-49, 0
Türkiye’nin Dış Petrol ve Doğal Gaz Stratejisinin Temel Belirleyici Faktörleri
R Yilmaz-Bozkus
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 114-132, 0
2008 Krizi ve İşsizliğe Etkisi Üzerine Bir Uygulama: N-11 Ülkeleri
T Koyuncu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 195-207, 0
Dolarizasyon Olgusu: Teorik Bir İnceleme ve Türkiye Örneği
A ÖZEN
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 101-113, 0
Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi
A KIRBAŞ
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 133-148, 0
Kırgızistan Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi Açısından Sürdürebilir Büyüme Analizi
A Bostan, A Ravanoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 181-194, 0
Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi
M DİLMAÇ, A GÜLCÜ, S SUMER
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 0
Teorik, Muhasebe ve Operasyonel Boyutlarıyla Tek Hazine Hesabı Sisteminin İncelenmesi
B Can
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 164-180, 0
Refah Devleti Anlayışının Belediyelere Yansıması: Ankara Pursaklar Belediyesi Örneği
M EZER
Kitap Tanıtımı: Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB'nin Geleceği
Y Ertuğral
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 198-200, 0
Bosna-Hersek ve Sırbistan’da Euroseptisizm: Batı Balkanlarda Avrupa Birliği’ne Bakış
A SAĞIROĞLU
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 20-35, 0
2008 KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK ANALİZİ
T Kaya, B Ertok
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 162-197, 0
İTALYA VE SURİYELİ MÜLTECİLER: AVRUPA’NIN ZORLU SINAVI
M Akdoğan, C SAĞIROĞLU
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 146-161, 0
LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR
Ö IŞIK, M Belke
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 113-126, 0
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH DEVELOPMENT INDEX AND FINANCIAL DEVELOPMENT INDEX: EVIDENCE FROM HIGH INCOME COUNTRIES
A Kuloğlu, E Ecevit
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 83-95, 0
Hegel'in Zeitgeist'ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma
T Bozoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 67-82, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20