Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi
OY Akbulut
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 249-263, 2019
322019
Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği
E Erdem
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 36-49, 2017
142017
Türkiye’de devletin girişimcilik destekleri ve seçilmiş bazı değişkenlerin yeni firma doğum oranı üzerine etkisi
H Duran
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 68-85, 2018
132018
Özel Sermayeli Ticari Bankalarının Finansal Performansının SD ve WASPAS Yöntemleri İle Ölçülmesi
EA Ünal
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (3), 384-400, 2019
112019
Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme
BT Gökalp
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 139-150, 2019
112019
Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların aktif kalitesinin TOPSIS yöntemi ile ölçümü
GD Dursun
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 243-258, 2018
92018
Li̇ki̇di̇te Ri̇ski̇ni̇n Beli̇rleyi̇ci̇leri̇: Borsa İstanbul’A Kote Mevduat Bankalarindan Kanitlar
I Özcan, M Belke
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 113-126, 2017
92017
The relationship between freight revenues and vessel disposal decisions
A Abdullah, SÖ Başer
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 96-112, 2017
92017
The Relationship Between Health Development Index And Financial Development Index: Evidence From High Income Countries
A Kuloğlu, E Ecevi̇t
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 83-95, 2017
82017
Hegel'in Zeitgeist'ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma
T Bozoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 67-82, 2017
82017
Türkiye'de Suriyeli Mülteci Entegrasyonu: Zorlukları ve Olanakları
D Şimşek
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 172-187, 2019
72019
Dolarizasyon Olgusu: Teorik Bir İnceleme ve Türkiye Örneği
A ÖZEN
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 101-113, 2018
7*2018
Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
U Hüseyin
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 311-334, 2018
62018
Kredi Temerrüt Swapları, Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri ve 2008 Küresel Krizi
M Akarçay
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 23-39, 2016
62016
Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine:" Çiya" Markası ve" Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi
E Yıldırım
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 188-203, 2019
52019
2017-2018 Döviz Kuru Türbülansı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası Araçları
Y Yalçınkaya, H Tunalı
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 17-36, 2019
52019
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: BIST 100 Örneği
U ÖLMEZ, AA EKİNCİ
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 5 (Özel Sayı), 225-239, 2020
42020
Spor Kulüplerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme ve Toplulaştırma Teknikleriyle İncelenmesi
A AYTEKİN, E ORAKÇI
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 5 (2), 435-470, 2020
42020
Küreselleşmenin Ekolojik Ayakizi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
Ş APAYDIN
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 5 (1), 23-42, 2020
42020
Volatilite Endeksleri: Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi
N Telçeken, M Kıyılar, E Kadıoğlu
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 204-228, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20