Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi
OY Akbulut
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 249-263, 2019
222019
Türkiye’de devletin girişimcilik destekleri ve seçilmiş bazı değişkenlerin yeni firma doğum oranı üzerine etkisi
H Duran
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 68-85, 2018
132018
Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği
E Erdem
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 36-49, 2017
112017
Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların aktif kalitesinin TOPSIS yöntemi ile ölçümü
GD Dursun
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 243-258, 2018
92018
Li̇ki̇di̇te Ri̇ski̇ni̇n Beli̇rleyi̇ci̇leri̇: Borsa İstanbul’A Kote Mevduat Bankalarindan Kanitlar
I Özcan, M Belke
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 113-126, 2017
82017
Özel Sermayeli Ticari Bankalarının Finansal Performansının SD ve WASPAS Yöntemleri İle Ölçülmesi
EA Ünal
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (3), 384-400, 2019
72019
Dolarizasyon Olgusu: Teorik Bir İnceleme ve Türkiye Örneği
A ÖZEN
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 101-113, 2018
7*2018
The Relationship Between Health Development Index And Financial Development Index: Evidence From High Income Countries
A Kuloğlu, E Ecevi̇t
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 83-95, 2017
72017
The relationship between freight revenues and vessel disposal decisions
A Abdullah, SÖ Başer
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 96-112, 2017
72017
Hegel'in Zeitgeist'ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma
T Bozoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 67-82, 2017
62017
Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine:" Çiya" Markası ve" Turquality" Programı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi
E Yıldırım
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 188-203, 2019
52019
Hisse Senedi Getirileri ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki İlişki: Diyagonal VECH Modeli Üzerinden Bir Değerlendirme
BT Gökalp
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 139-150, 2019
52019
BİST 100 Endeksindeki Firmaların Misyon, Vizyon, Örgütsel Değer ve Stratejik Amaçlarının İçerik Analizi
M Tatlı, F Üstün
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 18-31, 2018
52018
Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranının Dış Ticaret Üzerine Etkileri: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
U Hüseyin
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 311-334, 2018
52018
Kredi Temerrüt Swapları, Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri ve 2008 Küresel Krizi
M Akarçay
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 23-39, 2016
52016
Volatilite Endeksleri: Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi
N Telçeken, M Kıyılar, E Kadıoğlu
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 204-228, 2019
42019
Türkiye'de Suriyeli Mülteci Entegrasyonu: Zorlukları ve Olanakları
D Şimşek
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 172-187, 2019
42019
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi
Y Aydın
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 37-49, 2019
42019
Karlılık ve çeşitlendirmenin bankaların büyümesi üzerindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
M Di̇lmaç, A Gülcü, S Sumer
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 2018
42018
Türkiye’de Uygulanan ve Gönüllü Karbon Piyasalarında Faaliyette Bulunan Projelerin Paydaş Katılımı Açısından Değerlendirilmesi
CAN Ferhan
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018
42018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20