Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
nevsehir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Türkiye’de Devletin Girişimcilik Destekleri ve Seçilmiş Bazı Değişkenlerin Yeni Firma Doğum Oranı Üzerine Etkisi
H DURAN
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 68-85, 2018
52018
Enerji-GSYH İlişkisine Yeni Bir Bakış: Türkiye ve G7 Ülkelerinde Gelir ve Sürdürülebilir Refah Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
M Topcu, İ Tel
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 208-225, 2018
42018
The relationship between freight revenues and vessel disposal decisions
A Açık, SÖ Başer
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 96-112, 2017
42017
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Aktif Kalitesinin TOPSIS Yöntemi İle Ölçümü
GD Dursun, B BOZKIR
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (3), 243-258, 2018
32018
BİST 100 Endeksindeki Firmaların Misyon, Vizyon, Örgütsel Değer ve Stratejik Amaçlarının İçerik Analizi
M Tatlı, F Üstün
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 18-31, 2018
32018
Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği
E Eren
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 36-49, 2017
32017
Dolarizasyon Olgusu: Teorik Bir İnceleme ve Türkiye Örneği
A ÖZEN
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (1), 101-113, 2018
2*2018
Karlılık ve çeşitlendirmenin bankaların büyümesi üzerindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
M DİLMAÇ, A GÜLCÜ, S SUMER
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 2018
22018
Kredi Temerrüt Swapları, Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri Ve 2008 Küresel Krizi
M Akarçay
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 23-39, 2016
22016
Paranın Yansızlığı Hipotezinin Orta Doğu Ülkeleri için Test Edilmesi
U Büyükılgaz
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 6-12, 2016
22016
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Analizi
Y Aydın
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 37-49, 2019
1*2019
Türkiye’de Uygulanan ve Gönüllü Karbon Piyasalarında Faaliyette Bulunan Projelerin Paydaş Katılımı Açısından Değerlendirilmesi
CAN Ferhan
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2018
12018
Kırgızistan ekonomisinde ekonomik büyüme ve enerji tüketimi ilişkisi açısından sürdürebilir büyüme analizi
A Bostan, A Ravanoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 181-194, 2018
12018
2008 KÜRESEL KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK ANALİZİ
T Kaya, B Ertok
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 162-197, 2017
1*2017
LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR
Ö Işık, M Belke
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 113-126, 2017
12017
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH DEVELOPMENT INDEX AND FINANCIAL DEVELOPMENT INDEX: EVIDENCE FROM HIGH INCOME COUNTRIES
A Kuloğlu, E Ecevit
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (2), 83-95, 2017
12017
Hegel'in Zeitgeist'ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma
T Bozoğlu
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 67-82, 2017
1*2017
Borsa İstanbul’da İlk Halka Arzların Uzun Dönem Performans Analizi: Normalüstü Getiri Mümkün Mü?
T Kaya
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2 (1), 6-19, 2017
1*2017
Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Kapsamında ABD ile BRICS ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analizi
İ Yağlı
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 1 (1-2), 13-22, 2016
1*2016
Bir Batı Dışı Modernlik Yaklaşımı Olarak Büyük Doğu İdeolojisi
MŞ Toker
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 50-68, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20