Emre Bağce
Emre Bağce
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küreselleşme, Devlet ve Demokrasi
HE Bağce
Amme İdaresi Dergisi 32 (4), 3-14, 1999
471999
Frankfurt Okulu
HE Bağce
Doğu Batı Yayınları, 2006
292006
Emperyalizm Kuramları ve Amerikan Kamu Diplomasisi
HE Bağce
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63-79, 2003
212003
Modernliğin Temelleri ve İkircikli Serüveni
HE Bağce
Modernlik ve Modernleşme Sürecinde Türkiye, 3-59, 2004
182004
Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak: Sürekli Barış İçin Savaş Gerekli mi?
HE Bağce
Doğu-Batı, Yıl 6, 24, 2003
162003
İbni Haldun'un İdeoloji Kuramı: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme
HE Bağce
Doğu Batı 8 (31), 199-214, 2005
152005
Sunuş
HE Bağce
içinde HE Bağce,(der.) Frankfurt Okulu, (Doğu Batı Yayınları, 2006,2013), 2006
132006
Tapu Hizmetleri ve Etik
H Ateş, HE Bağce, ML Şen
Kamu Etiği Akademik Araştırmaları: Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi 1 …, 2009
12*2009
Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk
HE Bağce
İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 4 (11), 5-39, 2017
102017
Parlamenter Sistem mi, Başkanlık mı?
HE Bağce
10*2016
Siyaset ve Demokrasi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
HE BAĞCE
Amme İdaresi Dergisi 40 (4), 1-19, 2007
102007
Türkiye'de Siyaset ve Resmi İdeoloji: Temel Yaklaşımlar
HE Bağce
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 197-224, 2004
92004
The Role of Political Institutions in Tackling Political Fragmentation and Polarization: Presidentialism versus Parliamentarism
HE Bağce
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 3 (1), 147-162, 2002
82002
Milli Şef Döneminde İktidar-Basın İlişkisi
HE Bağce
Medya ve Siyaset 2 (1923-1946: Tek Partili Dönem), 87-126, 2016
5*2016
Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim
HE Bağce
İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi 1 (1), 4-13, 2014
52014
Rousseau'da Toplum Sözleşmesi, Siyasal Meşruiyet ve Katılımcı Demokrasi
HE BAĞCE
1. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, 106-117, 2010
52010
Antik Yunan’dan Günümüze Siyaset: Ezelî Sorunlar ve Yeni Arayışlar
E Bağce
İstanbul: Tasam Yayınları, 2009
52009
Antik Yunan Kent Devletinde Demokrasi Deneyimi ve Yerel Yönetimler Üzerine
HE Bağce
Yerel Siyaset Dergisi 27, 26-28, 2008
52008
Sürdürülebilir Kalkınma ve Gündem 21
HE Bağce
Yerel Siyaset Dergisi, 46-49, 2006
52006
Cumhuriyet, Meşruiyet ve Demokrasinin Doruk Noktası: Rousseau
HE Bağce
Res Publica, 166-187, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20