Kurtuluş Cengiz
Kurtuluş Cengiz
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de dindarlık: sosyal gerilimler ekseninde inanç ve yaşam biçimleri
R Şentürk, K Cengiz, Ö Küçükural, B Akşit
İletişim Yayınları, 2018
632018
Hegemonik erkekliğin peşinden
C Süreya
Toplum ve Bilim 101, 50, 2004
622004
Yaşlılar ve yaşlı yakınları açısından yaşam biçimi tercihleri
S Kalaycıoğlu, UU Tol, Ö Küçükural, K Cengiz
Türkiye Bilimler Akademisi Raporları 5, 7-31, 2003
522003
" Yav işte fabrikalaşak": Anadolu sermayesinin oluşumu: Kayseri-Hacılar örneği
K Cengiz
İletişim Yayınları, 2013
212013
Türkiye ve Orta Doğu’da sivil toplum tartışmaları
K Cengiz, Ö Küçükural, UU Tol, B Akşit
Edt: Lütfü Sunar, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005
162005
Republican citizenship in Turkey: historical development, perceptions and practices
F Kardam, K Cengiz
Middle Eastern Studies 47 (1), 151-165, 2011
102011
Türkiye ve Ortadoğu’da Sivil Toplum Tartışmaları: Sivil,‘Mivil’ya da ‘Tivil’Toplum
B Akşit, K Cengiz, Ö Küçükkural, UU Tol
Sivil Toplum 1 (3), 33-59, 2003
92003
Türkiye'de dindarlık: muhafazakârlık ve laiklik ekseninde inanma biçimleri ve yaşam deneyimleri
B Akşit, R Şentürk, Ö Küçükural, K Cengiz
İletişim Yayınları, 2012
42012
Civil Society at the Boundaries of Public and Private Spheres: The Internal Dynamics of Three CSOs in Turkey
K CENGĐZ
unpublished master thesis, Middle East Tehnical University, The Graduate …, 2005
42005
STGM
MA Çalışkan, C Kurtuluş, U Tol
Haritalama Çalışması Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar …, 2005
32005
Hacılar’da Endüstrileşme ve Toplumsal Değişim: Weber’ci Bir Yaklaşımın Uygun (suz) lukları
K Cengiz
I. Hacılar Sempozyumu,(11-13 Mayıs 2007) 1, 121-146, 2007
22007
The Discourse on Old Age and Discrimination on the Basis of Age (Yaşlılık Söylemi ve Yaş Ayrımcılığı). V. Kalınkara
K Cengiz
The Proceedings of the II. National Old Age Congress.(II. Ulusal Yaşlılık …, 2003
22003
Fakirlerin Allah'ı, Zenginlerin Tanrısı: Orhan Pamuk Romanlarında Din ve Maneviyat Meselesi
K CENGİZ, ÖE GÜREL
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 59 (2), 940-988, 2019
2019
Sabitleyici bir tartışma (argümantasyon) pratiği olarak erkeklik
C Kurtuluş, Ö Küçükural
İletişim Yayınları, 2018
2018
CHP Seçmenlerinin Din Algıları ve Pratikleri
K Cengiz
Mülkiye Dergisi 40 (1), 57-86, 2016
2016
At the Borders of Public and Private: The Oturmalar of Kayseri
K Cengiz, Ö Küçükural, E Shkreli
The Middle East Journal 69 (4), 582-600, 2015
2015
THE TALE OF INDUSTRIALIZATION IN A SMALL TOWN IN TURKEY: HACILAR-KAYSERİ
K CENGİZ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 2012
2012
The Tale of industrialization in a small town in Turkey
K Cengiz
2012
“Türkiye’de Cumhuriyetçi Vatandaşlık: Algılama, Pratikler ve Gerilimler”
FKK Cengiz
Türkiye’de Neo-liberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet. 10. Ulusal Sosyal …, 2009
2009
Civil society at the boundaries of public and private spheres
K Cengiz
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20