Ayşe Alev Torun
Ayşe Alev Torun
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme
A Torun
Marmara Üniversitesi, 1995
1761995
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme
A Torun
Marmara Üniversitesi, 1995
1761995
Stres ve tükenmişlik
A Torun
Endüstri ve örgüt psikolojisi 2, 43-53, 1997
971997
Tükenmişliği Etkileyen Olumsuz Tutum Ve Beklentiler: Sinik Tutum Ve Psikolojik Sözleşme İhlali Algisi Üzerine Bir Araştirma
D Üçok, A Torun
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 28 (1), 2014
412014
Örgütsel sessizliğin nedenleri üzerine nitel bir araştırma
D Üçok, A Torun
İş ve İnsan Dergisi 2 (1), 27-37, 2015
292015
Stres ve Tükenmişlik, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
A Torun
Baskı, Editör: Suna Tevrüz, Türk Psikologlar Derneği ve Kalder Derneği Ortak …, 1997
291997
Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim, yönetici ile kuruma duyulan güven ve üstün uzmanlık gücü arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma
N Özarallı, A Torun
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. VI (II), 101-113, 2011
172011
İşyerinde zorbalık
AA TORUN
ÖNERİ 6 (22), 183-190, 2004
112004
Aile İşletmelerinde Çatışmalar, Olumsuz Duygular ve Başa Çıkma Yolları
A Torun, SN Ercan
2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 32-41, 2006
102006
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
A Torun
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1995
101995
Küçük İşletmelerde İş-Aile Çatışmaları, Çalışma Hayatından Duyulan Memnuniyet ve Firma Başarısıyla İlgili Algılar
A Torun, SN Ercan
G. Gençyılmaz (der.) 3, 17-18, 2006
72006
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı
AGA Torun, A GÜZEL
Akçağ Yay 9, 2003
72003
Tükenmişlik, Aile Yapısı ve Sosyal Destek Üzerine Bir İnceleme
A Torun
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış Ana Bilim …, 1995
71995
TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN OLUMSUZ TUTUM VE BEKLENTİLER: SİNİK TUTUM VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A TORUN, A Torun, D Üçok
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 231-250, 2014
62014
The relationship of group cohesiveness, psychological safety, control over work, and competitive work environment with organizational silence: The mediating role of motives of …
ÖGDI Üçok, AA Torun
Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi 4, 62-80, 2016
52016
Employee opinions about workplace counselling: A qualitative study
A Torun
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 8 (2), 133-144, 2013
52013
Çalışanlara Uygulanan Zorbalığın Mağdurların Kişilik Özellikleri, Negatif Duygular ve İşten Ayrılma Niyetleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
N ÖZARALLI, A TORUN
XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya …, 2007
52007
Endüstri ve örgüt psikolojisi 2
A Torun
Türk Psikologlar Derneği ve Kalder Derneği Ortak Yayını, Ankara, 44-47, 1997
51997
KÜLTÜREL DEĞERLERİN, YERLEŞİKLİK DERECESİNİN, GÜVEN ALGISININ VE ÇEVRESEL BELİRSİZLİĞİN ÖRGÜTLERDE SOSYAL SERMAYE YAPISI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ …
SB TAŞTAN, A TORUN
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 412-439, 2015
32015
Çalışanlara Uygulanan Zorbalığın Mağdurların Kişilik Özellikler, Negatif Duygular ve İsten Ayrılma Niyetleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. 15
N Özarallı, A Torun
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-27, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20