Ayşe Alev Torun
Ayşe Alev Torun
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme
A Torun
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1995
2051995
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme
A Torun
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1995
2051995
Stres ve tükenmişlik
A Torun
Endüstri ve örgüt psikolojisi 2, 43-53, 1997
1191997
Tükenmişliği etkileyen olumsuz tutum ve beklentiler: Sinik tutum ve psikolojik sözleşme ihlali algısı üzerine bir araştırma
D Üçok, A Torun
Atatürk Üniversitesi, 2014
532014
Örgütsel sessizliğin nedenleri üzerine nitel bir araştırma
D Üçok, A Torun
İş ve İnsan Dergisi 2 (1), 27-37, 2015
442015
Stres ve Tükenmişlik, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi-2
A Torun
Baskı, Editör: Suna Tevrüz, Türk Psikologlar Derneği ve Kalder Derneği Ortak …, 1997
391997
Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim, yönetici ile kuruma duyulan güven ve üstün uzmanlık gücü arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma
N Özarallı, A Torun
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 6 (2), 101-113, 2011
262011
İŞYERİNDE ZORBALIK
A Torun
Öneri Dergisi 6 (22), 183-189, 2004
152004
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
A Torun
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1995
111995
Aile ĠĢletmelerinde ÇatıĢmalar, Olumsuz Duygular ve BaĢa Çıkma Yolları
A Torun, SN Ercan
2. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 32-41, 2006
92006
TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN OLUMSUZ TUTUM VE BEKLENTİLER: SİNİK TUTUM VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A TORUN, Ü Dilek
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 231-250, 2014
82014
Küçük İşletmelerde İş-Aile Çatışmaları, Çalışma Hayatından Duyulan Memnuniyet ve Firma Başarısıyla İlgili Algılar
A Torun, SN Ercan
G. Gençyılmaz (der.) 3, 17-18, 2006
82006
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı
A Torun, A Güzel
Akçağ Yay 9, 2003
82003
The Relationship of group cohesiveness, psychological safety, control over work, and competitive work environment with organizational silence: the mediating role of motives of …
DI Üçok, AA Torun
İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, 2016
72016
Çalışanlara Uygulanan Zorbalığın Mağdurların Kişilik Özellikleri, Negatif Duygular ve İşten Ayrılma Niyetleriyle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, 15. Ulusal Yönetim ve …
N Özarallı, A Torun
Sakarya, 2007
72007
Stress and burnout
A Torun
Industrial and Organizational Psychology, 2nd ed. Suna Tevrüz, Joint …, 1997
71997
Influenza vaccination rates, knowledge, attitudes and behaviours of healthcare workers in Turkey: A multicentre study
N Korkmaz, S Nazik, RŞ Gümüştakım, H Uzar, G Kul, S Tosun, A Torun, ...
International Journal of Clinical Practice 75 (1), e13659, 2021
62021
Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek üzerine bir inceleme
A Torun
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış Ana Bilim …, 1995
61995
Employee opinions about workplace counselling: A qualitative study
A Torun
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 8 (2), 133-144, 2013
52013
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
A Torun
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 127-157, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20