Follow
Mehmet UÇAR
Mehmet UÇAR
Verified email at karabuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörü algıları: Karabük üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
N Türker, M Uçar, MA Ateş
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 311-333, 2016
652016
Konaklama işletmelerinin sosyal sorumlulukları
N Türker, M Uçar
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (3), 155-183, 2013
432013
Üniversite öğrencilerinin öğretim kalitesi algısı üzerine bir araştırma
A Karakaya, İ Kılıç, M Uçar
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40-55, 2016
402016
DİNİ MEKANLARI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI: KASTAMONU İLİNDE BİR UYGULAMA
N Türker, E Akça, M Uçar
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 111-132, 2019
202019
Yönetsel reformlar perspektifinden Türkiye’de yönetimin gelişimi üzerine bir inceleme
M Uçar, A Karakaya
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 152-169, 2014
192014
ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE DUYARLILIĞININ EKO-GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
İE Ertürk, M Uçar, MN Yıldırım, A Kahraman, S Ertekin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 526-538, 2017
92017
Çağdaş maliyet yöntemlerinin konaklama işletmelerinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
A Kurtlu, M Uçar, S Çobanoğlu
İşletme araştırmaları dergisi 9 (3), 521-546, 2017
82017
TURİZM DESTİNASYONU KİMLİĞİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAFRANBOLU’DAKİ TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Gürbüz, M Uçar
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 539-552, 2017
72017
İş Esnekliğinin İşgören Motivasyonuna Etkisi
A Karakaya, M Uçar
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19-35, 2015
72015
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Z Diker, M Uçar
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10