Follow
necdet karasu
necdet karasu
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Evidence-based practices for young children with autism: Contributions for single-subject design research
SL Odom, WH Brown, T Frey, N Karasu, L Lee Smith-Canter, PS Strain
Focus on autism and other developmental disabilities 18 (3), 166-175, 2003
5672003
İlköğretimde kaynaştırma
İH Diken, S Batu, AŞ Öz, O Özokçu, MA Melekoğlu, ES Pınar, N Karasu, ...
Pegem Akademi, 2013
71*2013
Akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivitelere katılan otizm spektrum bozukluğu olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesi
E Yarimkaya, EL İlhan, N Karasu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 18 (02 …, 2017
70*2017
Use of educational technology in special education: Perceptions of teachers
K Cagıltay, H Cakır, N Karasu, OF Islım, F Cıcek
Participatory Educational Research 6 (2), 189-205, 2019
682019
Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi
N Karasu, Ç Aykut, B Yılmaz
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 15 (01 …, 2014
592014
Aile eğitim çalışmaları: Bir gözden geçirme ve meta-analiz örneği
YZ Tavil, N Karasu
Eğitim ve Bilim 38 (168), 2013
522013
Yerel yönetimler için ulaşılabilirlik temel bilgiler teknik el kitabı
H Kaplan, Ü Yüksel, B Gültekin, C Güngör, N Karasu, M Çavuş
TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011
48*2011
Teaching chained tasks to students with intellectual disabilities by using video prompting in small group instruction
Ç Aykut, D Dagseven Emecen, E Dayı, N Karasu
Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri 14, 2014
40*2014
ÖZEL EĞİTİMDE DELİLE DAYALI YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ: TEK DENEKLİ ÇALIŞMA ANALİZLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI.
N Karasu
Journal of Turkish Educational Sciences 7 (1), 2009
402009
Otizmli bireylerin eğitiminde video ile model olma uygulamalarının değerlendirilmesi: Bir alanyazın derlemesi ve meta-analiz örneği
N Karasu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 12 (02), 1-12, 2011
362011
Türkçe ilköğretim kitaplarında engel ve engellilik: Bir doküman analizi örneği
AT Tuncer, N Karasu, B Altunay, Ö Güler
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2), 439-457, 2011
332011
Usability investigation of an educational mobile application for individuals with intellectual disabilities
S Yeni, K Cagiltay, N Karasu
Universal Access in the Information Society 19 (3), 619-632, 2020
312020
Effectiveness of smart toy applications in teaching children with intellectual disability
CC Ekin, K Cagiltay, N Karasu
Journal of Systems Architecture 89, 41-48, 2018
312018
Özel eğitim öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıklarının tespiti
Ç Aykut, N Karasu, G Kaplan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 17 (03 …, 2016
282016
Evaluation of a tangible mobile application for students with specific learning disabilities
E Polat, K Cagiltay, C Aykut, N Karasu
Australian Journal of Learning Difficulties 24 (1), 95-108, 2019
262019
Guidance and research centers of Turkey: From the perspective of parents
N Karasu
European Journal of Special Needs Education 29 (3), 358-369, 2014
232014
OTİZMDEN ETKİLENMİŞ BİREYLERDE SOSYAL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİ ARTTIRAN YÖNTEMLERİN DELİLE DAYALI YÖNTEM OLARAK BELĐRLENMESİ: BİR META-ANALİZ ÖRNEĞİ
N Karasu
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (3), 713-739, 2009
222009
A WhatsApp-delivered intervention to promote physical activity in young children with autism spectrum disorder
E Yarımkaya, OK Esentürk, EL Ilhan, N Karasu
International Journal of Developmental Disabilities 68 (5), 732-743, 2022
212022
Zihin engellilerin eğitimi anabilim dalı öğretmen yetiştirme programı üzerine öğretmen görüşlerinin incelenmesi
N Karasu, Ç Aykut, B Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (4), 129-142, 2014
212014
Okul öncesi kaynaştırmada kalite: Kapsam ve değerlendirme
B Yılmaz, N Karasu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (1 …, 2018
182018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20