Takip et
Sabanur Çavdar
Sabanur Çavdar
Istanbul Medipol University, School of Medicine, Dept. of Public Health
medipol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Outpatient admissions and hospital costs of Syrian refugees in a Turkish university hospital
B Tahirbegolli, S Çavdar, EÇ Sümer, SI Akdeniz, S Vehid
Saudi medical journal 37 (7), 809, 2016
242016
Health behaviors in high school students in İzmir, Turkey
S Çavdar, EÇ Sümer, K Eliaçık, A Arslan, B Koyun, N Korkmaz, A Kanık, ...
Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi 51 (1), 22, 2016
24*2016
Vitamin D status, lung function and Atopy in children with asthma
S Ozdogan, G Sari, IH Aktan, B Aydin, C Irmak, S Cavdar
J Coll Physicians Surg Pak 27 (5), 292-295, 2017
122017
Intra‐ocular pressure fluctuation after cataract surgery in primary angle‐closure glaucoma eyes medically controlled after laser iridotomy
P Özyol, E Özyol, S Sül, E Baldemir, S Çavdar
Acta ophthalmologica 94 (7), e528-e533, 2016
112016
Tıp fakültesi öğrencilerinde empati düzeyi ve etkileyen faktörler
A Gayef, S Çavdar, C Öner, Aİ Sönmez, G Şencan, B Telatar, E Erginöz
42014
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım Servislerinde Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Maliyet Analizi
S Çavdar, G Can
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 344-348, 2018
32018
The suitability of using death certificates as a data source for cancer mortality assessement in Turkey
T Ulus, E Yurtseven, S Cavdar, E Erginoz, MS Erdogan
Croatian medical journal 53 (5), 480-485, 2012
32012
First 100 Days of the COVID-19 Pandemic: An Evaluation of Preventive Measures Taken By Countries
O Atac, S Çavdar, AZ Tokaç
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Supplement 1), 228-237, 2020
2*2020
Sağlığın geliştirilmesine yönelik uluslararası projeler için kamu idarelerinde proje takımı kurma
S Çavdar, H Küçükali, Ş Samur
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 25 (1), 47-68, 2022
2022
Effects of Short-message Notifications on Type 2 Diabetes Management in Middle-aged Turkish Patients: A Randomized Trial
B Tahirbegolli, I Alloqi, R Çakmak, C İdiz, S Çavdar, E Bağdemir, S Vehid
Balkan Medical Journal 39 (2), 161-162, 2022
2022
Aile Hekimlerinin COVID-19 Vaka ve Temaslılarına Yönelik İzlemlerinin Değerlendirilmesi
Y Taşçı, S Çavdar, MA Sezerol, O Küçükerdoğan
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 1029-1030, 2021
2021
İstanbul'un Bir İlçesinde 2019-2020 Yıllarında Meydana Gelen Bebek Ölümlerinin İncelenmesi
AS Palteki, AZ Tokaç, H Küçükali, Ö Ataç, S Çavdar, O Hayran
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 1100-1101, 2021
2021
COVID-19 Antikor Testleriyle İlgili Sağlık Çalışanlarının Tutum ve Görüşleri: Birinci Basamakta Çok Merkezli Bir Kesitsel Çalışma
S Çavdar, MA Sezerol, Y Taşçı, M Atak, MN Aslan
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 704-705, 2021
2021
Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik İnançları
Ö Özaydın, H Gürün, S Çavdar, S Tanrıverdi Oluğ, S Yüzal Bayer, O Akay
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 590-591, 2021
2021
Engelli Bireylere Bakım Veren Ailelerinin Sosyal İçermesi - AB Erasmus+ Projesi Tecrübesi
S Çavdar, B Gündüz, Ç Şimşek, E Temiz, E Yılmaz Yalçınkaya, M Şahin, ...
2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2021
2021
COVID-19 Salgın Yönetimi İndekslerinin Türkiye için Değerlendirilmesi
S Çavdar, AZ Tokaç
2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2021
2021
Türkiye’ni̇n Nitelikli Sağlıkta Ekonomik Değerlendirme Yayınlarının Bibliyometrik İncelenmesi
ÖF Tekin, S Çavdar, ÇE Şahin
4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 364, 2020
2020
Türkiye’de yapılan sağlık ekonomisi araştırmaları – Ulusal yayınların değerlendirilmesi
ÖF Tekin, S Çavdar, ÇE Şahin
SEPD V. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 2020
2020
Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Maliyet Analizi Çalışmaları - Türkiye Yayınlarının Değerlendirilmesi
AZ Tokaç, ÇE Şahin, S Çavdar
SEPD V. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 2020
2020
Sağlık Çalışanlarının Engelli Bireylere Yönelik Tutumu: Be Happy in Life Avrupa Birliği Erasmus+ Proje Araştırması
Ç Şimşek, S Çavdar, E Temiz, B Gündüz, E Yılmaz Yalçınkaya
7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20