Sabanur Çavdar
Sabanur Çavdar
İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Health behaviors in high school students in İzmir, Turkey
S Çavdar, EÇ Sümer, K Eliaçık, A Arslan, B Koyun, N Korkmaz, A Kanık, ...
Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi 51 (1), 22, 2016
15*2016
Outpatient admissions and hospital costs of Syrian refugees in a Turkish university hospital
B Tahirbegolli, S Çavdar, EÇ Sümer, SI Akdeniz, S Vehid
Saudi medical journal 37 (7), 809, 2016
122016
Intra‐ocular pressure fluctuation after cataract surgery in primary angle‐closure glaucoma eyes medically controlled after laser iridotomy
P Özyol, E Özyol, S Sül, E Baldemir, S Çavdar
Acta ophthalmologica 94 (7), e528-e533, 2016
72016
Vitamin D status, lung function and Atopy in children with asthma
S Ozdogan, G Sari, IH Aktan, B Aydin, C Irmak, S Cavdar
J Coll Physicians Surg Pak 27 (5), 292-295, 2017
62017
Tıp fakültesi öğrencilerinde empati düzeyi ve etkileyen faktörler
A Gayef, S Çavdar, C Öner, Aİ Sönmez, G Şencan, B Telatar, E Erginöz
42014
The suitability of using death certificates as a data source for cancer mortality assessement in Turkey
T Ulus, E Yurtseven, S Cavdar, E Erginoz, MS Erdogan
Croatian medical journal 53 (5), 480-485, 2012
32012
Önlemenin Kuramsal Temelleri
S Çavdar, Ö Ataç, M Taşdemir
Bağımlılık, Tanı, Tedavi, Önleme, 101-118, 2019
22019
First 100 Days of the COVID-19 Pandemic: An Evaluation of Preventive Measures Taken By Countries
O Atac, S Çavdar, AZ Tokaç
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25 (Supplement 1), 228-237, 2020
2020
Kovid-19 mücadelesinde Türkiye örneği ve normalleşme süreci
A Uçar, S Çavdar, Ş Arslan
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/kovid-19-mucadelesinde-turkiye-ornegi-ve …, 2020
2020
Yeni tip koronavirüsle mücadele stratejileri ve gelecek haritası
Ş Arslan, S Çavdar, A Uçar
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/yeni-tip-koronavirusle-mucadele-stratejileri …, 2020
2020
COVID-19 Pandemisinde Projeksiyonlar ve Kanıta Dayalı Yönetim Stratejileri
A Uçar, Ş Arslan, S Çavdar
Halk Sağlığı ve COVID-19 1, 135-143, 2020
2020
TÜRKİYE’DE KADIN HEKİMLERİN İLK GEBELİKLERİNİ ERTELEME DURUMLARI VE NEDENLERİ
S Çavdar, AS Palteki, AN Balcı Yapalak
3. International 21. National Public Health Congress, 2019
2019
AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MODELİ
M Atak, Ş Halaç, S Çavdar, A Saylık
3. International 21. National Public Health Congress, 2019
2019
DİŞ ÇÜRÜĞÜ TANILI REÇETELERE BİRİNCİ BASAMAKTA YAZILAN İLAÇLARIN İNCELENMESİ
Ö Ataç, S Çavdar, V Aydın, A Akıcı
3. International 21. National Public Health Congress, 2019
2019
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım Servislerinde Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Maliyet Analizi
S Çavdar, G Can
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 344-348, 2018
2018
İstanbul'da Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Halkın Beklentileri
S Çavdar, H Küçükali, H Özdemir, Ş Samur
2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, 2018
2018
4th Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM)
ST Yavuz, O Koc, A Gungor, F Gok, J Hawley, C O’Brien, M Thomas, ...
Clinical and Translational Allergy 6 (1), 1-60, 2016
2016
Is there any predictive capability of the first ß-HCG level in in vitro fertilization cycles
B Akdag Ozkok, N Yilmaz, A Karatas, A Tokmak, C S
Fertility and Sterility 106 (3), e181, 2016
2016
2003-2013 YAZ-KIŞ DÖNEMİ İSTANBUL YENİBOSNA SEMTİ PARTİKÜL KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
G Çığ, S Çavdar, E Yurtseven, S Vehid
HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2014
2014
Uzmanlık Eğitiminin Bileşenleri Arasında Oluşturulan Kurumsal İletişim Modeli ve Etkileri
A Murt, E Arıkan, S Çavdar, S Asa, M İmamoğlu, A Ertaş, S Umut, ...
Tıp Eğitimi Dünyası; ISSN 1303-328X, 027-035, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20