Takip et
Prof. Dr. Devrim  Alıcı
Prof. Dr. Devrim Alıcı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Performansa dayalı ölçme
D Alıcı
Pegem Atıf İndeksi, 123-164, 2017
115*2017
Seeing self as others see you: Variability in self‐efficacy ratings in student teaching
Ö Çakır, D Alıcı
Teachers and Teaching: theory and practice 15 (5), 541-561, 2009
842009
Okula yönelik tutum ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
D Alıcı
Eğitim ve Bilim 38 (168), 2013
802013
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (EÖD-TÖ) Geliştirilmesi
M Aktaş, D Alıcı
Journal of Qafqaz University 33, 66-73, 2012
442012
PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ROLLERİ VE FONKSİYONLARI ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASININ GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİLİĞİ
S Yüzer, D Alıcı, R Yiğit
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (4), 19-29, 2010
372010
Yazılan hikâyeyi değerlendirmeye yönelik analitik rubrik geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması
M Aktaş, D Alıcı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 597-610, 2018
192018
Akademisyenliğe yabancılaşma ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Yıldız, D Alıcı
Yükseköğretim Dergisi 9 (1), 49-58, 2019
182019
Çoktan Seçmeli Testlerin Klasik Test Teorisi ve Örtük Özellikler Teorisine Göre Hesaplanan Psikometrik Özelliklerinin İki Kategorili ve Ağırlıklandırılmış Puanlanması Yönünden …
D Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (26), 117-123, 2004
162004
Reliability of the analytic rubric and checklist for the assessment of story writing skills: G and decision study in generalizability theory
NB Uzun, D Alici, M Aktas
European Journal of Educational Research 8 (1), 169-180, 2019
142019
Bir Eğitim Devrimcisi: Mustafa Necati
D Alıcı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2008
142008
Nursing Students’ Attitudes Towards HIV/AIDS: Ağrı, İstanbul and Mersin Samples From Turkey
ŞG Zeren, D Alıcı, F Ay
Education in Medicine Journal 4 (1), 74-85, 2012
122012
The Development of Self Efficacy Belief Scale in Turkish Language Teaching: A Reliability and Validity Study
HE Çocuk, D Alici, Ö Çakir
Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi 48 (2), 1, 2015
11*2015
Hemşire ebeveyn destek ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
R Yiğit, DA Uysal, D Alıcı, Ş Binay, FI Esenay
Internatıonal Refereed Journal of Nursıng Researches 9, 1-16, 2017
102017
Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı)
S Tekindal, D Alıcı, S Demir Bilican, M Çakan, N Güler, A Kan, E Karaca, ...
Ankara: Pegem Akademi, 2014
102014
Eşdeğer yarılar güvenirliğinin farklı homojenlik düzeylerindeki örneklem büyüklüklerinde, test uzunluğuna, yarıya bölme yöntemlerine ve güvenirlik kestirme tekniklerine göre …
Y Soğuksu, D Alıcı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 237-252, 2016
92016
HEMŞİRE EBEVEYN DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI TURKISH ADAPTATION OF THE NURSE PARENT SUPPORT TOOL
R YİĞİT, DA UYSAL, D ALICI, Ş BİNAY, FI ESENAY
8*2017
Development of the Perception of Spousal Support in Pregnancy Scale (PSSPS): Reliability and Validity Studies/Gebelikte Es Destegi Algisi Olcegi'nin (GEDAO) Gelistirilmesi …
M Yurdakul, MA Besen, D Alici
Journal of Education and Research in Nursing 17 (3), 258-267, 2020
7*2020
Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının yordayıcıları olarak Suriyelilere yönelik toplumsal uzaklık ve bilişsel esneklik
B Bozkur, B Kıran, D Alıcı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2), 382-393, 2020
72020
Investigating the impact of missing data handling methods on the detection of differential item functioning
H Selvi, DÖ Alıcı
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (1), 1-14, 2018
72018
An Attitude Scale about Graduate Education: Reliability and Validity Study.
GY Konokman, D Alıcı
International Online Journal of Educational Sciences 6 (1), 2014
72014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20