Follow
Volkan Dayan
Title
Cited by
Cited by
Year
Efficiency analysis of olive farms: the case study of Mugla province, Turkey.
F Cukur, G Saner, T Cukur, V Dayan, H Adanacioglu
112013
Evaluation of Attitudes and Behaviors on Food Safet y and Quality Management Systems of Firm Owners in Olive Oil Enterprises: The Case Study of Mugla Province-Turke y
F Cukur, N Demirbas, T Cukur, V Dayan, AC Uzun
JKUAT, 2018
102018
YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME
V DAYAN
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (23), 255-266, 2014
72014
Risks and risk strategies on olive farming in Milas district of Mugla province, Turkey.
F Cukur, G Saner, T Cukur, V Dayan
72011
Analysis of Relationship Between International Interest Rates and Cryptocurrency Prices: Case for Bitcoin and LIBOR
S Erdogan, V Dayan
Blockchain Economics and Financial Market Innovation, 487-514, 2019
52019
BASEL II DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILAN KREDİ RİSKİ MODELLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA1
V Dayan, S KARĞIN
Journal of Yasar University 8 (32), 5433-5464, 2013
42013
Vadeli işlem ve opsiyon borsasında risk yönetimi alanındaki gelişmeler Basel II standartları ve uygulama örnekleri
V Dayan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
42006
The Importance of Sustainable Banking: A Comparative Study of Practices in Turkey and Canada
V Dayan
Proceedings of 31st International Business Research Conference, 2015
32015
Investigation of Agricultural Sustainability with Irrigation and Economic Factors
S Karadavut, S Erdogan, V Dayan
Black Sea Journal of Agriculture 6 (4), 394-401, 2023
22023
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıtlı Genç Girişimcilerin Finansman Durumu ve Banka Kredisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
V Dayan
New Developments in Education and Social Sciences, 2020
22020
Alternatif Finansman Yöntemleri
V Dayan
Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, 2018
22018
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde Bankaların Çağdaş Ödeme Araçlarının Kullanımının ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
V DAYAN
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7 (2), 2015
22015
Süt Sektörünün Gelişme Potansiyeli ve Kırsal Kalkınmaya Olası Katkıları: Milas İlçesi, 10
F Çukur, V Dayan
Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7, 2012
22012
Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği Ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Öneriler: Milas İlçesi Örneği
F ÇUKUR, N DEMİRBAŞ, T ÇUKUR, V DAYAN, AÇ UZUN
Zeytin Bilimi 2 (1), 31-36, 2011
22011
Blokchain teknolojisi'nin muhasebe meslek mensupları üzerine etkisi: Çanakkale örneği
N Topbaş
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
12023
Milas ilçesinde dokumacıların perspektifinden halıcılık uğraşılarının günümüzdeki durumu; sorunlar ve çözüm önerileri
V Dayan, S Etikan, FN Ölmez
12012
Common aspects of COVID-19 measures and sustainable banking principles. Case study of Turkey
V Dayan
Bezpieczny Bank 93 (4), 50-63, 2024
2024
İLÇELERDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERİN EKONOMİK VE FİNANSAL DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: UZUNKÖPRÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ
B Aydıngöz, S Erdogan, V Dayan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 25 (Özel Sayı), 137-150, 2023
2023
The Causal Relationship Between Coronavirus (COVID-19) and Stock Indices: A Case Study for G20 Countries
V Dayan
Corporate Sustainability in Times of Virus Crises, 121-165, 2023
2023
The Impact of COVID-19 Cases on Stock Prices of Selected Companies Representing Tourism and Banking Sectors
V Dayan, M Bolek, JE Trinidad-Segovia
Finanse i Prawo Finansowe 1 (37), 7-31, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20