Follow
Doç. Dr. Esra BENLİ ÖZDEMİR
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri
M Özkan, E BENLİ ÖZDEMİR
Tarih Okulu Dergisi 7 (20), 2014
552014
The metaphoric perceptions of prospective science and technology teacher to the concept of science laboratory
S Arik, E Benli-Ozdemir
Kastamonu Education Journal 24 (2), 673-688, 2016
532016
Turkish elementary school students’ performance on integrated science process skills
E Aydinli, I Dokme, ZK Ünlüa, N Öztürk, R Demir, E Benli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3469-3475, 2011
452011
2005 Yılı Fen ve Teknoloji Dersi ve 2013 Yılı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Değerlendirmesi
E BENLİ ÖZDEMİR, S ARIK
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (Özel …, 2017
34*2017
The investigation of the effect of problem based learning to the academic achievement and the permanence of knowledge of prospective science teacher: the problem of the boiler …
E Benli, M Sarikaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 4317-4322, 2012
302012
Probleme dayalı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına, bilgilerin kalıcılığına ve fene karşı tutumlarına etkilerinin araştırılması
E Benli
Unpublished master thesis). Gazi University, Institute of Educational …, 2010
292010
Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkilerinin incelenmesi
E Benli Özdemir
Gazi University, Ankara, Turkey, 2014
242014
Ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi
E BENLİ ÖZDEMİR, S ARIK
Tarih Okulu Dergisi 6 (16), 2013
242013
Views of Science teachers about online STEM practices during the COVID-19 period: Views of science teachers about online STEM practices
EB Ozdemir
International Journal of Curriculum and Instruction 13 (1), 854-869, 2021
202021
Fen ve teknoloji dersinde verilen ödevlere yönelik ilköğretim II. kademe öğrencilerinin sınıf düzeyleri ve cinsiyete göre görüşlerinin değerlendirilmesi
E BENLİ ÖZDEMİR, M SARIKAYA
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (2), 2013
202013
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi" Işık" Ünitesinde Teknoloji Destekli Öğret
E Benli, Y Kayabaşı, M Sarıkaya
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3), 733-760, 2012
202012
Animasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Astronomiye Yönelik Tutuma Etkisi
E Özdemir Benli
Başkent University Journal of Education 6 (1), 46-58, 2019
192019
Çocukların üstbilişsel farkındalıkları ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının incelenmesi
EB Özdemir, S Arık
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2018
19*2018
The effects of technology teaching materials on students’ image of scientists
E Benli, İ Dökme, M Sarıkaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2371-2376, 2011
182011
Using Students' Performance to Improve Ontologies for Intelligent E-Learning System.
K Icoz, VA Sanalan, EB Ozdemir, S Kaya, MA Cakar
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (4), 1039-1049, 2015
132015
The Impacts of STEM Supported Science Teaching on 8th Grade Students' Elimination of Misconceptions about "Solid, Fluid and Gas Pressure", and Their Attitudes towards Science …
E Benli Özdemir
International Online Journal of Education and Teaching 8 (1), 205-228, 2021
102021
Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Öğrencilerle Birlikte Eğitim Alan Türk Öğrencilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
E Özdemir Benli
Tarih Okulu Dergisi 11 (34), 1199-1219, 2018
8*2018
Beşinci Sınıf Düzeyinde Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Verilmesine İlişkin Görüşler
M Özkan, E Özdemir Benli, E Tavşancıl
Tarih Okulu Dergisi 11 (34), 1293-1311, 2018
72018
Impact of common knowledge construction model on the academic achievement and attitude towards science in science education
E BENLİ ÖZDEMİR, E HAMZAOĞLU
World Journal of Environmental Research 6 (1), 2016
62016
The effect of supported science education to the science achievement, the permanence of knowledge and the attitudes toward science of 7th grade students
E Benli, Y Kayabasi, M Sarikaya
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty 32 (3), 733-760, 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20