Follow
Halil Can Aktuna
Halil Can Aktuna
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni bir turizm çeşidi olarak elektronik spor turizmi
HC Aktuna, K Ünlüönen
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1-15, 2017
222017
Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile İşgörenlerin Performansı Arasındaki İlişki
HC Aktuna, A Kılıçlar
Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 2 (2), 299-322, 0
9*
Yöneticilerin Liderlik Tarzları İle İşgörenlerin Performansı Arasındaki İlişki, Ankara’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
HC Aktuna
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm …, 2016
52016
One Way Ticket-Route To Death: How Right Is To Promote As A Commercial Initiative?
A Kılıçlar, FN Küçükergin, S Kurt, B Adıgüzel, Bİ Özkan, HC Aktuna
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (4), 84-105, 2017
32017
Örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi: Paraya yönelik tutumun düzenleyici rolü
HC Aktuna
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
Akdeniz Çanağındaki Ülkelerin Destinasyon Pazarlama Örgütlerinin Twitter Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa
S Kurt, HC Aktuna, A Hassan
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (1), 156-168, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6