Halil Can Aktuna
Halil Can Aktuna
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni bir turizm çeşidi olarak elektronik spor turizmi
HC Aktuna, K Ünlüönen
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1-15, 2017
162017
Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile İşgörenlerin Performansı Arasındaki İlişki
HC Aktuna, A Kılıçlar
Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 2 (2), 299-322, 0
4*
Örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkisi: Paraya yönelik tutumun düzenleyici rolü
HC Aktuna, A Kılıçlar
12020
One Way Ticket-Route To Death: How Right Is To Promote As A Commercial Initiative?
A Kılıçlar, FN Küçükergin, S Kurt, B Adıgüzel, Bİ Özkan, HC Aktuna
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (4), 84-105, 2017
12017
Akdeniz Çanağındaki Ülkelerin Destinasyon Pazarlama Örgütlerinin Twitter Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa
S Kurt, HC Aktuna, A Hassan
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (1), 156-168, 2017
2017
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI
HCAN AKTUNA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6