Follow
Yücel Gelişli
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE UYGULANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Y GELİŞLİ, E YAZICI
G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 85-93, 2012
83*2012
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETMENLERİN SINIFTA DİSİPLİN SAĞLAMA YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
T DUMAN, Y GELİŞLİ, Ş ÇETİN
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 281-292, 2004
662004
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME UYGULAMALARI: TARİHÇE VE GELİŞİM
Y Gelişli
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2015
612015
Osmanlı Devleti İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi, Dönüşümü
y gelisli
Türkler 15, 35-43, 2002
612002
A study into traditional child games played in Konya region in terms of development fields of children
Y Gelisli, E Yazici
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 1859-1865, 2015
522015
The Effect of Student Centered Instructional Approaches on Student Success
y gelisli
Procedia Social Behavioral Sciences 1 (434), 2009
502009
Algılanan öz-düzenleme ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması
S ARSLAN, Y GELİŞLİ
Sakarya University Journal of Education 5 (3), 67-74, 2015
432015
Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması
y gelisli
Milli Eğitim Dergisi, 45-53, 2001
362001
Türkiye’de İlköğretimin Gelişimi
y gelisli
sistem ofset, 2005
302005
PowerPoint ile Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği
y gelisli
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 155-165, 2009
24*2009
Sınıf Yönetiminde Aile ile İşbirliği
y gelisli
Sınıf Yönetimi, 2004
23*2004
Learner autonomy scale: A scale development study.
S Orakci, Y Gelisli
Malaysian Online Journal of Educational Sciences 5 (4), 25-35, 2017
202017
Effects of Teachers' Attitudes and Behavior on Students' Attitudes, Behavior, and Academic Success in Turkey
y gelisli
International Journal of Education Reform 16 (1), 49-72, 2007
202007
Sınıf yönetimi
S Erçetin, MÇ Özdemir, E Yağcı, HB Gündüz, Y Gelişli, Y Erişen, G Ekici
Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2004
192004
The Effect of the Application of Learning Activities Based on Learner Autonomy on the 6th Grade Students' English Achievements, Attitudes, and Learner Autonomy.
S Orakci, Y Gelisli
International Journal of Curriculum and Instruction 11 (1), 269-292, 2019
182019
Öğretim Teknolojisi Kullanımı Açısından Bir Öğretim Kurumunun Değerlendirilmesi: Red Cedar İlköğretim Okulu
y gelisli
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (1), 49-72, 2007
17*2007
Education of Women from Ottoman Empire to Modern Turkey
y gelisli
Bulgarian Historical Review 1 (2), 104-119, 2005
172005
Vocational education systems in Turkey and the world: New trends and problems
Y Gelişli, L Beisenbayeva, MZ Sultanbek, A Ussenova
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 7 (3 …, 2016
162016
On Dokuzuncu Yüzyılda (Osmanlı Devleti’nin), Bağdat ve Yemen Vilayetlerinde Medreselerin Açılma Gerekçelerine İlişkin İki Belge
Y GELİŞLİ
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 83-113, 2005
152005
Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakülteleri Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Görüşleri
y gelisli
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 76-89, 2009
13*2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20