Gokhan Gelisen
Gokhan Gelisen
Bahcesehir University
Verified email at eng.bau.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Automated Productivity-Based Schedule Animation: Simulation-Based Approach to Time-Cost Trade-off Analysis
G Gelisen, FH Griffis
Journal of Construction Engineering and Management 140 (4), B4013007, 2013
222013
PIAAC 2012-2016 Türkiye Değerlendirmesi ve Teknoloji Yoğun Ortamda Problem Çözme Yetkinliğinin Önemi
K Köker, H Bulduk, G Gelişen
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 1-12, 2017
32017
Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapım İşleri İçin Yüklenici Seçimi, Karşılaşılan Zorluklar ve İhale Yönetimi
GC Özkaya, G Gelişen
Teknik Bilimler Dergisi 10 (1), 31-44, 2020
12020
Raylarda Gerilim Almanın Önemi
A Bozdağ, G Gelişen
Demiryolu Mühendisliği, 2016
12016
Contribution of Building Information Modeling at the Tender Stage
BB Kirzioglu, G Gelisen
Journal of Technical Sciences 10 (2), 14-18, 2020
2020
Contractor Selection According to Public Procurement Law, Challenges and Tender Management for Construction Works
GC Ozkaya, G Gelisen
Journal of Technical Sciences 10 (1), 31-44, 2020
2020
Yapı Bilgi Modellemesi’nin Teklif Süreçlerindeki Katkıları
BB KIRZIOĞLU, G GELİŞEN
Teknik Bilimler Dergisi 10 (2), 14-18, 2020
2020
Application of Green Buildings: Yeditepe University R&D Building
R Avan, G Gelisen
II. International Congress on Geographical Education (ICGE-2019), 334-337, 2019
2019
Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği
G Gelişen, D Bircan
Kent Akademisi 12 (3), 501-518, 2019
2019
Recommendations for Sustainable Cities with Urban Regeneration: The Case of Selamsiz
D Bircan, G Gelisen
Journal of Urban Culture and Management 12 (3), 501-518, 2019
2019
Converting Existing Buildings to Sustainable Green Buildings
O Guzelkokar, G Gelisen
National Environmental Science Research Journal 2 (2), 76-90, 2019
2019
Mevcut Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi
O Güzelkokar, G Gelişen
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2), 76-90, 2019
2019
Effects of International Relations on Multinational Contracts
G Gelisen
13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2018
2018
Belediye Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılmasında İhale Yönetimi
H Yıldırım, G Gelişen
Journal of Judgments by the Court of Jurisdictional Disputes/Uyusmazlik …, 2018
2018
Tender Management for Efficient and Effective Usage of Municipality Resources
H Yildirim, G Gelisen
Journal of Judgments by the Court of Jurisdictional Disputes 6 (11), 113-144, 2018
2018
Legal Consequences of Non-Contractual Promises in Construction Industry
S Modd, G Gelisen
International Journal of Scientific & Engineering Research 9 (4), 85-86, 2018
2018
Avoiding and Managing Disputes over Defaults - An Industry Perspective
G Gelisen
Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt - Değişmeyen Bir …, 2018
2018
Legislative Issues Observed Regarding Preparing Business Management Certificate for Project Managers
H Yildirim, G Gelisen
Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University 2 (1), 69-83, 2018
2018
Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Yöntemi ve Fiyat Teklifi Alınması
H Yıldırım, G Gelişen
Mahalli İdareler Dergisi 6 (61), 61-68, 2018
2018
Epoxy-Coated versus Galvanized Reinforcing Steel on Bridge Decks
T Paskova, R Khamcy, G Gelisen
International Journal of Scientific & Engineering Research 8 (12), 439-443, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20