Follow
Selin Erdoğan
Selin Erdoğan
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Araştırma Görevlisi
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Cognitive skills and economic performance: evidence from the recent international student assessment tests
H Taştan, S Erdoğan
Eurasian Economic Review 8 (3), 417-449, 2018
62018
On Dokuzuncu Yüzyıl Başı Anadolu'da Sayısal Okur Yazarlık Düzeyleri: Ekonometrik Bir Analiz
K Baycar, YA Çırpıcı
Journal of Emerging Economies and Policy 8 (1), 349-359, 2023
12023
On Dokuzuncu Yüzyıl Başı Anadolu'da Beşeri Sermaye ve Sayısal Okur-Yazarlık: Ekonometrik Bir Analiz
K Baycar, YA Çırpıcı, S Erdoğan
EKON-TEK 2021 21. ULUSAL İKTİSAT KONGRESİ, 2021
2021
Investigation of real gdp per capita convergence in regional economic integrations
S Erdoğan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
2016
JOEEP
K Baycar, YA Çırpıcı, S Erdoğan
Impact of education quality on economic performance of countries
S Erdoğan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6