Follow
Esra Kerimoğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of the Intensive English Language Teaching Program for the 5th Grade according to Teachers’ Views
SE Küçüktepe, E Kerimoğlu
International Journal of Progressive Education 17 (5), 14-32, 2021
2021
Sekizinci Sınıf 2018 İngilizce Dersi Öğretim Programının CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
E Kerimoğlu
PQDT-Global, 2021
2021
Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenme Amaçları ve Yeterliliklerine Yönelik Düşünceleri: Marmara Üniversitesi Örneği
E Kerimoğlu, L Deniz
International Journal of Languages’ Education and Teaching 8 (2), 361-378, 2020
2020
Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Çabaları ve Yabancı Dil Öğrenirken Başvurdukları Yöntemler: Marmara Üniversitesi Örneği (Preservice Teachers’ Efforts to …
E Kerimoğlu, L Deniz
The Journal of International Social Research 13 (71), 775-785, 2020
2020
HOW TO CONDUCT A METAEVALUATION: A METAEVALUATION PRACTICE
MNÖ Ülker, E Kerimoğlu, Ş Berk
7th International Congress on Curriculum and Instruction, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5