Ayşen Coşkun
Ayşen Coşkun
Associate Professor @ Akdeniz University
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Drivers of reverse logistics activities: an empirical investigation
MŞ Akdoğan, A Coşkun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1640-1649, 2012
942012
The effects of consumer ethnocentrism and consumer animosity on the re-purchase intent: The moderating role of consumer loyalty
MS Akdogan, S Ozgener, M Kaplan, A Coşkun
EMAJ: Emerging Markets Journal 2 (1), 1-12, 2012
832012
Factors affecting food waste at the downstream entities of the supply chain: A critical review
RMY Özbük, A Coşkun
Journal of Cleaner Production 244, 118628, 2020
252020
Mediating effect of environmental orientation on pro-environmental purchase intentions in a low-involvement product situation
A Coşkun, A Vocino, M Polonsky
Australasian Marketing Journal 25 (2), 115-125, 2017
132017
Environmental segmentation: Young millennials’ profile in an emerging economy
A Coşkun, RM Yetkin Özbük
Young Consumers 20 (4), 359-379, 2019
112019
What influences consumer food waste behavior in restaurants? An application of the extended theory of planned behavior
A Coşkun, RMY Özbük
Waste Management 117, 170-178, 2020
102020
Fırsat Sitelerine Yönelik E-Sadakati Belirleyen Boyutların İncelenmesi
S Öztürk, A Coşkun, T Dirsehan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 2012
102012
A Review of Factors Affecting Turkish Consumer Behaviour
İT Dörtyol, A Coşkun, O Kitapci
Marketing Management in Turkey, 2018
62018
Understanding Green Attitudes
A Coskun
Driving Green Consumerism Through Strategic Sustainability Marketing, 51-71, 2018
62018
Üreticilerin Tersine Lojistik Faaliyetlerini Etkileyen Faktörler: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama
A Coşkun
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2010
62010
Barriers to reverse logistics practices in SMEs: An empirical research in Nevşehir
A Coşkun
International Entrepreneurship Congress, 13, 2011
32011
Cebimizdeki Değerli Çöp – Cep Telefonu Atıklarında Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu
A Coşkun
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar 2 (1), 35-45, 2018
22018
The impact of COVID-19 on food management in households of an emerging economy
RMY Özbük, A Coşkun, V Filimonau
Socio-Economic Planning Sciences, 101094, 2021
2021
RESTORANLARDAKİ ATIK GIDA OLUŞUM SEBEPLERİNİN HİZMET PLANI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
A COŞKUN, RMY ÖZBÜK
Business & Management Studies: An International Journal 7 (5), 2556-2576, 2019
2019
Turkey’s Antalya International Airport: Obtaining Green Organization Certification
A Coşkun, N Akar
Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, 2019
2019
WWF-Turkey’s Green Office Initiatives
A Coşkun, N Akar
Green Behavior and Corporate Social Responsibility in Asia, 2019
2019
Hanehalkında Atık Gıda Ölçümünde Kullanılan Yöntemlerin Sınıflandırılması
A Coşkun
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar 3 (2), 35-47, 2019
2019
Sürdürülebilir Pazarlama
A Coşkun
Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle -, 2019
2019
Yeşil Tüketici Davranışı ve Sosyoloji
A Coşkun
Pazarlama ve Sosyoloji: İşletme ve Toplum İlişkisi, 2019
2019
A fuzzy multı-crıterıa evaluatıon based analysıs of servıcescape qualıty ın hotel ındustry
B Bora, N Yalçın, A Coşkun
Gece Kitaplığı, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20