Follow
Dr. Yasemin Özcan Gönülal
Title
Cited by
Cited by
Year
Dil-toplum ilişkisi açısından Türkiye’de 1940 sonrası dil tartışmaları üzerine bir değerlendirme
Y Özcan Gönülal
Turkish Studies (Elektronik), 2011
102011
“Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor?” Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
YÖ Gönülal
Dil Araştırmaları 16 (16), 237-257, 2015
32015
TÜRKÇEDE TABİAT KAYNAKLI “YIKIM” LAR NASIL İFADE EDİLİR?
YÖ GÖNÜLAL
Türklük Bilimi Araştırmaları, 169-190, 2014
32014
ASILSIZ VEYA İŞLEK OLMAYAN EKLERLE YENİ KELİMELER TÜRETİLEBİLİR Mİ?
YÖ Gönülal
Dil Araştırmaları 14 (26), 215-226, 2020
12020
Yunus Emre’nin “Kayusu Değül” redifli şiiri üzerine bir dil incelemesi
Y Özcan Gönülal
Turkish Studies (Elektronik), 2011
12011
AKADEMİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÖYLEMİNİN TEZAHÜRLERİ
O UŞTUK, YÖ GÖNÜLAL
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 61 (2), 1246-1274, 2021
2021
Valuing Groundwater Heritage: the Historic Wells of Kadıovacık
H Yüceer, A Baba, YÖ Gönülal, O Uştuk, D Gerçek, S Güler, T Uzelli
Geoheritage 13 (4), 1-18, 2021
2021
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IV. Eğitim Çalıştayı
G Tanoğlu, Y Özcan Gönülal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2021
2021
Geçmişten Günümüze Su Mirası İçmeler-Gülbahçe-Barbaros-Kadıovacık-Ildırı Yer Altı Suyu Rotası
H Yüceer, YÖ Gönülal
2021
Gündelik Hayatta Suyun İzini Sürmek: Kadıovacık ve Barbaros Köyleri Örneği
YÖ Gönülal, O Uştuk
Geçmişten Günümüze Su Mirası İçmeler-Gülbahçe-Barbaros-Kadıovacık-Ildırı Yer …, 2021
2021
Boğada Sözcüğü Üzerine Bir İnceleme
YÖ Gönülal
IX. Uluslararası Türkoloji Kongresi Türk Kültür ve Medeniyetinin Sürekliliği …, 2021
2021
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IV. Eğitim Çalıştayı 16-17 Şubat 2021 Değerlendirme Raporu
Y Özcan Gönülal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2021
2021
Popüler Bir Tartışma Alanı Olarak Türk Dil Reformu
YÖ Gönülal
Türk Dünyası Dil, Kültür ve Edebiyat İncelemeleri (Ed. Akartürk Karahan …, 2021
2021
İçindekiler/Table of contents
İ İçindekiler
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (28), 2014
2014
Cumhuriyet Dönemi dil tartışmalarının Türk dili eğitimine yansımaları: Toplum dil bilimi bakımından bir inceleme
Y Özcan
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
2012
YUNUS EMRE’NİN “KAYUSU DEĞÜL” REDİFLİ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DİL İNCELEMESİ
YÖ Gönülal
Electronic Turkish Studies 6 (4), 2011
2011
AN EVALUATION ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND SOCIETY IN TERMS OF DISCUSSIONS ON LANGUAGE IN THE POST 1940 IN TURKEY &60; br&62; DİL-TOPLUM İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE …
YÖ GÖNÜLAL
Turkish Studies 6 (1), 1127-1137, 2011
2011
A Language Analysis of Yunus Emre’s “Kayusu Değül” Rymed Poem
YÖ Gönülal
Journal of Turkish Studies 6, 2011
2011
A LANGUAGE ANALYSIS OF YUNUS EMRE’S “KAYUSU DEĞÜL” RYMED POEM &60; br&62; YUNUS EMRE’NİN “KAYUSU DEĞÜL” REDİFLİ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DİL İNCELEMESİ
YÖ GÖNÜLAL
Turkish Studies 6 (4), 183-190, 2011
2011
An Evaluation About Relatıonshıp Between Language and Society in Terms of Discussions on Language in the Post 1940 in Turkey
ÖG Yasemin
Journal of Turkish Studies 6, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20