Takip et
Ömer Kurtbağ
Ömer Kurtbağ
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Amerikan Yeni Sağı ve Dış Politika: Hegemonya Ekseninde Bir Analiz
Ö Kurtbağ
International Strategic Research Organization (USAK), 2010
522010
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Barcelona Süreci
Ö Kurtbağ
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 3 (1), 73-92, 2003
352003
Eleştirel uluslararası ilişkiler yaklaşımları çerçevesinde amerikan dış politika analizi–hegemonya söylemi ve amerikan muhafazakâr sağı
Ö Kurtbağ
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
25*2007
Türkiye-AB gümrük birliğinde yaşanan güncel sorunlar ve bunlara olası çözüm önerileri
C Cengiz, Ö Kurtbağ
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 6 (2), 1-33, 2015
222015
Obama Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri: Model Ortaklıktan Eksen Kaymasına İniş Çıkışlar ve Ayrışan Çıkarlar
Ö Kurtbağ
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (2), 185-207, 2015
132015
ABD’de Yükselen Popülist Dalga ve Trumpizm: Neoliberal Küreselleşme, Ekonomik Kriz, Siyasetin İşlevsizleşmesi ve Elitizme Karşı Bir Geri Tepki mi?
Ö Kurtbağ
Gazi Akademik Bakış 13 (26), 135-164, 2020
72020
EU’s response to the Georgia crisis: an active peace broker or a confused and divided actor?
Ö Kurtbağ
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 48-62, 2008
62008
Malaysia-Turkey relations in history and today
A Idris, Ö Kurtbağ, A Davutoglu
Middle East Institute. Retrieved May 27, 2015, 2013
52013
Gramsccici Hegemonya Söyleminin Temel Kavramları
Ö Kurtbağ
52010
Dış politikaya yansımalarıyla Amerikan sağının yükselişi ve düşüşü: Çay partisi öncülüğünde bir yeniden diriliş mi?
Ö Kurtbağ
Uluslararası Hukuk ve Politika, 1-28, 2011
42011
The Response of Malaysia and Turkey on COVID-19 Pandemic: A Comparative Analysis
A Idris, Ö Kurtbağ, A Salleh
Geopolitics Quarterly 17 (Özel Sayı), 22-50, 2021
32021
A Comparative Study of Government Policy in Dealing with Deviant Teachings in Islam: The Case of Malaysia and Turkey
A Idris, O Kurtbag
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 9 …, 2019
32019
A nonregional perspective on bilateral relations between states from different regions: A case study of Malaysia–Saudi Arabia relations
A Idris, O Kurtbag
Middle-East Journal of Scientific Research 22 (9), 1339-1352, 2014
22014
Empowering critical international theory by applying action research methodology to its inquiry
Ö Kurtbağ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011
22011
US FOREIGN POLICY IN THE AGE OF GLOBAL UNCERTAINTY: THE OBAMA ERA BETWEEN THE TEA PARTY-LED OPPOSITION AND THE GLOBAL POWER SHIFT IN THE WORLD POLITICS
Ö Kurtbağ
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 3 (2), 387-398, 2011
12011
US Empire Building as a Failing Project: Is American Supremacy Sustainable and Durable?
Ö Kurtbağ
12007
İnsan Hakları Koşuluna Dayalı Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Genişleme Politikası
Ö KURTBAĞ
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 1 (2), 101-119, 2002
12002
ABD VE TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
Y Şerife, Ö KURTBAĞ
Türk Dünyası Araştırmaları 132 (260), 113-142, 2022
2022
SOĞUK SAVAŞ’IN SONUNDAN GÜNÜMÜZE ABD’NİN TÜRKİSTAN POLİTİKASI
Ö KURTBAĞ
Türk Dünyası Araştırmaları 129 (255), 379-404, 2021
2021
AB Genişlemesi ve Birliğin Yeni Komşuluk Politikası
Ö Kurtbağ
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20