Follow
Sema Çelikbaş
Title
Cited by
Cited by
Year
KITS: a national system for document supply in Turkey
E Cimen, A Tuglu, M Manyas, S Çelikbaş, Z Çelikbaş
Interlending & document supply 38 (1), 58-66, 2010
72010
Library cooperation in Turkey: the results of a survey of ILL librarians in higher education
S Celikbas, F Ekingen Flores Mamondi
Interlending & Document Supply 44 (2), 58-65, 2016
32016
New approaches for interlibrary loan operations in Turkey; KITS (Interlibrary Loan Tracking System)
E Çimen, A Tuğlu, M Manyas, S Çelikbaş, Z Çelikbaş
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), 2009
22009
Sürdürülebilir Hizmet İçin Kaynaklarımızı Paylaşmak : Üniversite Kütüphaneleri İçin Bir Değerlendirme
S Çelikbaş
VII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı 23-25 Haziran 2022, Mardin …, 2022
2022
Prof. Dr. Celal Şengör İle Küresel Salgının Akademiye Etkileri :Bilgiye Erişim, Bilginin Sağlanması ve Kütüphane Kaynaklarının Paylaşımı Üzerine Bir Sohbet
S Çelikbaş
https://www.youtube.com/watch?v=-iyw0XdN_5E, 2020
2020
Sürdürülebilir Hizmet Bağlamında Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Hizmeti: Üniversite Kütüphaneleri İçin Bir Değerlendirme
S Çelikbaş
ÜNAK 2019 . 3-4 Ekim 2019 TED Üniversitesi, -, 2019
2019
Sosyal Medya Çağında Kütüphaneler ve Etik / University Libraries and Ethics in the Age of Social Media
S Çelikbaş
1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve …, 2015
2015
New Module for Secure Electronic Resource Sharing in Turkey
E Cimen, S Celikbas, A Tuglu, Z Celikbas
2014
Monitoring electronic resources and devices with Nagios in ITU Library
Z Çelikbaş, S Çelikbaş
2012
Üniversite Kütüphaneleri ve Bilgi Merkezlerinde Sosyal Medya Kullanımı
S Çelikbaş, Z Çelikbaş
"Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri " Knowledge Management …, 2012
2012
KİTS: Yeni Uygulamaları
Z Çelikbaş, S Çelikbaş, A Tuğlu, E Çimen, M Manyas
ANKOS KITS, FSM Vakıf Üniversitesi, 2011
2011
Kütüphanelerarası İşbirliğinin ABC’si
S Çelikbaş
ANKOS KITS, FSM Vakıf Üniversitesi, 2011
2011
New Approaches for Interlibrary Loan Operations in
E Cimen, A Tuglu, M Manyas, S Celikbas, Z Celikbas
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13