Follow
Yunus emre ÖZTÜRK
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of COVID-19 pandemic on the Turkish society. Electron J Gen Med. 2020; 17 (6): em237
S Bostan, R Erdem, YE Ozturk, T Kilic, A Yilmaz
Electronic Journal of General Medicine 17, 6, 2020
2842020
ÖRGÜTLERDE İNANÇLAR-TUTUMLAR TUTUMLARIN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ BU YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EF Çöllü, YE Öztürk
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 9 (1-2), 373-404, 2006
1112006
Türk cumhuriyetleri, türk ve akraba topluluklarından türkiyeye yüksek öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin uyum ve iletişim sorunları
F Çöllü, E Öztürk
822009
Alkol ve madde bağımlılığında risk faktörleri
YE Öztürk, M Kırlıoğlu, R Kıraç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 18 (2), 97-118, 2015
712015
GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMI
YE Öztürk, HA Dömbekci, S Ünal
Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi 1 (3), 23-35, 2020
402020
Hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı ile tıbbi hataya eğilim arasındaki ilişkinin araştırılması
YE Öztürk, M Özata
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
392013
Evde bakım hizmeti alan engelli bireye sahip ailelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi: Amasya örneği
YE Öztürk, Ş Şentürk, Y Macit
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 1 (1), 48-67, 2017
302017
Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı
ÖM ÖZTÜRK Y.E.
292010
Kobi’lerde inovasyon yapma eğilimi ile inovasyon performans başarı derecesi arasındaki ilişkinin araştırılması
AA Şendoğdu, YE Öztürk
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 104-116, 2013
282013
Yönetimin Bilimleşme (Scientization) Sürecine Katkıları Açısından Chester Irving Barnard ve Herbert Alexander Simon: Betimleyici ve İlişkilendirici Bir Çalısma
ÖYE ÖGÜT A.
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2 (14), 29-46, 2007
272007
Türk sağlık sektörü içerisindeki üniversite hastanelerinin etkinliklerinin artırılmasında dış kaynak kullanımı uygulamasının etkisi üzerine veri zarflama analizine dayalı bir …
YE Öztürk
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim …, 2009
252009
Performans Denetimi Ve Türkiyede Uygulanabilirliği
YE Öztürk
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 7 (1-2), 153-170, 2014
222014
The Impact of Mnemonic Devices on Attainment and Recall in Basic Knowledge Acquisition in Nursing Education
KÖKSAL O., SÜMBÜL A.M., ÖZTÜRK Y.E., ÖZATA M
Mevlana International Journal of Education 3 (4), 265-278, 2013
222013
POSTMODERN AÇIDAN KAMU YÖNETİMİNDE KÜÇÜLME (DOWNSİZİNG) OLGUSU
M Işık, YE Öztürk
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 12 (1-2), 431-454, 2009
202009
Sağlıkta Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Hastane Tercih Nedenlerinin İncelenmesi
YE ÖZTÜRK
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (4), 28-40, 2014
192014
HALKIN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ İLE SAĞLIK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
R Kıraç, YE Öztürk
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 23 (2), 214-243, 2020
182020
Veri Zarflama Analizi Ve Hastane Etkinliğinin Ölçülmesinde Kullanimi
YE Öztürk
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 12 (1-2), 97-118, 2014
182014
Sağlık ve hastalık
YE Öztürk, R Kıraç
Scientific Developments 382 (389), 26-34, 2019
162019
Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi
YE Öztürk, O Köksal, R Kıraç
Journal of Human Sciences 11 (2), 582-597, 2014
162014
Health seeking behavior: scale development study
R Kıraç, YE Öztürk
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (29), 224-234, 2021
152021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20