Follow
Mustafa Canakcioglu
Mustafa Canakcioglu
Other namesMustafa Çanakçıoğlu
Verified email at gelisim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
MS Topak, M Çanakçioğlu
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 29 (154), 2019
832019
Performans Ölçüm Yöntemleri ile Kurumsal Karne Yaklaşimi
M Çanakçıoğlu, M Demirbaş
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59 (2), 213-238, 2009
382009
Analysis of efficiency and performance of global retail supply chains using integrated fuzzy SWARA and fuzzy EATWOS methods
ÖF Görçün, SH Zolfani, M Çanakçıoğlu
Operations Management Research 15 (3), 1445-1469, 2022
262022
Borsa istanbul’da işlem gören çimento firmalarının Entropi-EATWIOS bütünleşik yaklaşımı ile finansal performanslarının değerlendirmesi
M Çanakçıoğlu
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 14 (56), 407-421, 2019
242019
BIST Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performanslarinin Hibrid ÇKKV Yaklaşimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
M Çanakçıoğlu
Beykoz Akademi Dergisi 7 (1), 123-152, 2019
132019
Efficiency analysis technique with input and output satisficing approach based on Type-2 Neutrosophic Fuzzy Sets: A case study of container shipping companies
SH Zolfani, ÖF Görçün, M Çanakçıoğlu, EB Tirkolaee
Expert Systems with Applications 218, 119596, 2023
122023
Entropi ve TOPSIS bütünleşik yaklaşimi ile BIST gida ve içecek endeksindeki şirketlerin finansal performanslarinin değerlendirilmesi
M Çanakçıoğlu, H Küçükönder
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 200-217, 2020
122020
İnsan kaynakları muhasebesi: karşılaştırmalı bir değerlendirme
S Aydın, M Çanakçıoğlu, EF Tuncay
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (4), 679-689, 2015
122015
Yalın düşünce felsefesinde israfla mücadele araçları
M ÇANAKÇIOĞLU
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 8 (3), 270-282, 2019
112019
Evaluation of banking performance of the Balkan countries with an integrated MCDM approach consist of Entropy and OCRA techniques
M Canakcıoglu
Economy & Business Journal 13 (1), 341-366, 2019
92019
BORSA İSTANBUL’DAKİ ÇİMENTO İŞLETMELERİNİN ETKİNLİK VE PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
M Çanakçıoğlu, H Küçükönder
Muhasebe ve Denetime Bakış 20 (61), 165-192, 2020
82020
BIST’TE İŞLEM GÖREN ANA METAL FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSININ ENTEGRE BİR ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ KULLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
M Çanakçıoğlu
Journal of Management and Economics Research 18 (2), 176-197, 2020
82020
İşletme sermayesi yönetiminin firma performansı üzerindeki etkisi: Çimento şirketleri üzerine bir araştırma
M Çanakçıoğlu, O Ersan
İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (3), 2749-2763, 2020
82020
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DEKİ MUHSEBE SİSTEMLERİ
M ÇANAKÇIOĞLU
Turkish Studies 13, 23, 2018
82018
Uygulamalı Dönem İçi ve Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
M Çanakçıoğlu
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1998
81998
VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMALARI
M Canakcioglu
PressAcademia Procedia 7 (1), 72-80, 2018
72018
DEMATEL ve MOORA bütünleşik yaklaşımı ile BİST metal eşya, makine endeks’ indeki işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi
M Çanakçıoğlu
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2425-2441, 2019
62019
Finansal Muhasbe
M Çanakçıoğlu
İstanbul: İSMMMO Yayınları, Yayın, 2008
52008
Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Çerçevesinde Yeşil Büyüme ve Yeşil Finans
M Çanakçıoğlu
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 6 (4), 537-554, 2023
42023
ŞİRKET KÂRLILIĞININ FİNANSAL BELİRLEYİCİLERİ: GIDA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÜO Ersan, ÜM Çanakçioğlu
Mali Cözüm Dergisi 30, 69-89, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20