BURÇAK ŞENTÜRK
BURÇAK ŞENTÜRK
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The concept of user satisfaction in archival institutions
B Senturk
Library management, 2012
222012
The use of archives in education: examples from abroad
APDB ŞENTÜRK
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 4 (1 …, 2013
142013
Kurumlarda arşiv personeli için performans yönetimi ve uygulamaları
B Şentürk
Marmara Üniversitesi-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2017
92017
Dama stratejik hizmet yönetimi modeli
B Şentürk
Beta Basım Yayım, 2010
82010
Dijital Çağda Arşivci: Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve Roller
S İnceoğlu, B Şentürk
Bilgi Dünyası 15 (2), 353-374, 2014
52014
Effective digitization in archives
B Şentürk
Journal of Balkan Libraries Union 2 (1), 11-15, 2014
42014
Photographsas ArchivalMaterial
B ŞENTÜRK
Türk Kütüphaneciliği 27 (4), 619-632, 2013
42013
Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları-Erişim
B Şentürk
Bilgi Dünyası 12 (2), 319-333, 2011
42011
Belge Yöneticilerinin Performans Yönetim Sistemi Süreci
BB Bayraktar, B Şentürk
Öneri Dergisi 7 (28), 359-376, 2007
32007
HİZMET YÖNETİMİNE YENİ BİR BAKIŞ: HMK STRATEJİK HİZMET YÖNETİMİ SÜRECİ-A NEW APPROACH TO STRATEGIC SERVICE MANAGEMENT: THE PMC STRATEGIC SERVICE MANAGEMENT PROCESS
B Şentürk
Öneri Dergisi 10 (37), 79-87, 2012
22012
Hizmet yönetimine yeni bir bakış: hmk stratejik hizmet yönetimi süreci
B Şentürk
22012
Altı Sigma.’nın Önemli Araçlarından Biri: Bilgi Yönetimi
B Şentürk
Bilgi Yönetimi: Akademik Yaklaşımlar, Beta Basım Yayın Dağıtım,(Beta Basım …, 0
2
E-Guidelines for the Effectiveness of E-Government Process
B Şentürk
Public Affairs and Administration: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2015
12015
OnlineAccess inArchivesasaChallenge for Archives, Archivists and Archival Material: AnEvaluation ofViewpoint aGroupofArchivists
B Şentürk
Türk Kütüphaneciliği 28 (4), 496-509, 2014
12014
Online access in archives as a challenge for archives, archivists and archival material: an evaluation of viewpoint a group of archivists
B Senturk
TURKISH LIBRARIANSHIP 28 (4), 496-509, 2014
12014
Arşiv Materyali Olarak Fotoğraflar
B Şentürk
Türk Kütüphaneciliği 27 (4), 619-632, 2013
12013
Arşivsel Değerlendirme: Arşivciliğin İlk Adımı
B Şentürk
Arşiv Dünyası, 36-40, 2013
12013
Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları–Araştırma Ortamı
B Şentürk
Bilgi Dünyası 13 (2), 543-556, 2012
12012
Bilgi ve belge merkezlerinde stratejik hizmet yönetimi modeli
B Şentürk
Marmara Üniversitesi, 2010
12010
Arşivsel Tanımlama: Arşivi Görünür Kılmanın Vazgeçilmez Unsuru
B ŞENTÜRK
Bilgi Ve Belge Araştırmaları, 60-71, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20