Murat Demir
Murat Demir
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Profesörü, Harran Üniversitesi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkilerin VAR analizi ile incelenmesi
E Sever, M Demir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (1), 47-63, 2007
782007
Enerji ithalati cari açik ilişkisi, Var analizi ile Türkiye üzerine bir inceleme
M Demir
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (9), 2013
552013
Kamu iç borçlanmasinin büyüme, faiz ve enflasyon orani üzerindeki etkileri
M Demir, E Sever
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (25), 170-196, 2008
442008
Türkiye’de mali kural
M Demir, İ Mahmut
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 13 (2), 2011
152011
Türkiye'de kamu borçlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği
M Demir
Çizgi, 2009
112009
TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ
M Demir, O Geyik
Journal of Life Economics 1 (2), 171-190, 2014
82014
Enflasyon hedeflemesi sürecinde enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisinin analizi
E Sever, M Demir
72008
Kamu Açıkları ve Borçlanma İlişkisi: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama
M Demi̇r, E Sever
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ, 7, 2009
62009
Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarini Belirleyen Faktörler: Türkiye Için Bir Mikro-Veri Analizi
A Pinar, M Demir
Sosyoekonomi, 385, 2014
42014
The impact of social housing program on the demand for housing in Turkey: A cross-section analysis
A Pınar, M Demir
Applied Economics and Finance 3 (4), 20-28, 2016
32016
KAMU HARCAMALARININ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA VE FAİZ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
M DEMİR, E Sever
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 8 (1-2), 145-170, 2005
32005
Kamu İç Borçlanmasının Sürdürülebilirliğinde Faiz Dışı Fazla ve Reel Faiz Oranı Değişkenlerinin Etkisi: Türkiye Uygulaması
M Demir, E Sever
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2011
22011
DEMİRYOLU ULAŞIMI VE TÜRKİYE'DE HIZLI TREN YATIRIMLARININ ETKİLERİ: ESKİŞEHİR-KONYA ÖRNEĞİ.
M İNAN, M DEMİR
Firat University Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 27 (1), 2017
12017
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN NEDENLERİ, ETKİLERİ VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİNDE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME.
M Demır, E Sever
Electronic Journal of Social Sciences 8 (29), 2009
2009
Yazarlar Hakkında
M DEMİR, E SEVER, S AĞCAKAYA, M KARAKAŞ, H ÇİÇEK, F YÜCEL, ...
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ, 190, 2009
2009
KAMU ALTYAPI HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME (1980-2007)
M Demir, E Sever
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
2008
Uluslararası Sermaye Akımlarının Döviz KurLARI Üzerine Etkisi: Seçili Ülkeler Üzerine Bir Uygulama The EffectS of International capital Flows on Exchange RateS: A Practice of …
E SEVER, M DEMİR, AGZ YILDIRIM
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17