Murat Demir
Murat Demir
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Profesörü, Harran Üniversitesi
Verified email at harran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkilerin VAR analizi ile incelenmesi
E Sever, M Demir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (1), 47-63, 2007
772007
Enerji ithalati cari açik ilişkisi, Var analizi ile Türkiye üzerine bir inceleme
M Demir
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (9), 2013
552013
Kamu iç borçlanmasinin büyüme, faiz ve enflasyon orani üzerindeki etkileri
M Demir, E Sever
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (25), 170-196, 2008
412008
Türkiye’de mali kural
M Demir, İ Mahmut
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 13 (2), 2011
152011
Türkiye'de kamu borçlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği
M Demir
Çizgi, 2009
112009
TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ
M Demir, O Geyik
Journal of Life Economics 1 (2), 171-190, 2014
82014
Enflasyon hedeflemesi sürecinde enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisinin analizi
E Sever, M Demir
72008
Kamu Açıkları ve Borçlanma İlişkisi: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama
M Demi̇r, E Sever
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ, 7, 2009
62009
Konut Sektöründe Kapitalizasyon Oranlarini Belirleyen Faktörler: Türkiye Için Bir Mikro-Veri Analizi
A Pinar, M Demir
Sosyoekonomi, 385, 2014
42014
The impact of social housing program on the demand for housing in Turkey: A cross-section analysis
A Pınar, M Demir
Applied Economics and Finance 3 (4), 20-28, 2016
32016
KAMU HARCAMALARININ GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA VE FAİZ ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
M DEMİR, E Sever
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 8 (1-2), 145-170, 2005
32005
Kamu İç Borçlanmasının Sürdürülebilirliğinde Faiz Dışı Fazla ve Reel Faiz Oranı Değişkenlerinin Etkisi: Türkiye Uygulaması
M Demir, E Sever
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 2011
22011
DEMİRYOLU ULAŞIMI VE TÜRKİYE'DE HIZLI TREN YATIRIMLARININ ETKİLERİ: ESKİŞEHİR-KONYA ÖRNEĞİ.
M İNAN, M DEMİR
Firat University Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 27 (1), 2017
12017
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN NEDENLERİ, ETKİLERİ VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİNDE DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME.
M Demır, E Sever
Electronic Journal of Social Sciences 8 (29), 2009
2009
Yazarlar Hakkında
M DEMİR, E SEVER, S AĞCAKAYA, M KARAKAŞ, H ÇİÇEK, F YÜCEL, ...
SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ, 190, 2009
2009
KAMU ALTYAPI HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME (1980-2007)
M Demir, E Sever
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
2008
Uluslararası Sermaye Akımlarının Döviz KurLARI Üzerine Etkisi: Seçili Ülkeler Üzerine Bir Uygulama The EffectS of International capital Flows on Exchange RateS: A Practice of …
E SEVER, M DEMİR, AGZ YILDIRIM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17