Follow
Murat Demir
Murat Demir
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Profesörü, Harran Üniversitesi
Verified email at harran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Enerji ithalati cari açik ilişkisi, Var analizi ile Türkiye üzerine bir inceleme
M Demir
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (9), 2-27, 2013
1572013
Türkiye’de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkilerin VAR analizi ile incelenmesi
E Sever, M Demir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (1), 47-63, 2007
1272007
Kamu iç borçlanmasinin büyüme, faiz ve enflasyon orani üzerindeki etkileri
M Demir, E Sever
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 7 (25), 170-196, 2008
942008
Eğitimde fırsat eşitliği ve kamu politikaları: Türkiye üzerine bir değerlendirme
M İnan, M Demir
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
612018
Vergi gelirleri ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkelerine ilişkin panel veri analizi
M Demir, E Sever
Aksaray Üniversitesi, 2017
472017
Türkiye’de mali kural
M Demir, M İnan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (2), 25-66, 2011
402011
Türkiye'de kamu borçlarının gelişimi ve sürdürülebilirliği
M Demir
Çizgi, 2009
402009
TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ
M Demir, O Geyik
Journal of Life Economics 1 (2), 171-190, 2014
302014
Kisa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Nedenleri, Etkileri ve Sermaye Hareketliliğinde Devletin Rolü: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
M Demir, E Sever
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (29), 214-239, 2009
302009
Devletin düzenleyici rolü ve regülasyon teorileri
S Çevik, M Demir
Öneri Dergisi 6 (23), 249-257, 2005
292005
Kredi derecelendirme kuruluşları üzerine düşünceler
M Demir, F Eminer
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 96-113, 2014
282014
Kamu Altyapı Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
M Demir, E Sever
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 99-11, 2008
282008
Kamu kesimi finansman açiklarinin ekonomik etkileri: Türkiye üzerine bir inceleme
M Demir, S Çevik, K Beşer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 247-267, 2005
282005
Vergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörler
M Demir
E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Đnternet Dergisi, 2009
252009
DEMİRYOLU ULAŞIMI VE TÜRKİYE’DE HIZLI TREN YATIRIMLARININ ETKİLERİ: ESKİŞEHİR-KONYA ÖRNEĞİ
M İnan, M Demir
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27 (1), 99-120, 2017
202017
Kamu Açıkları ve Borçlanma İlişkisi: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Üzerine Bir Uygulama
M Demir, E Sever
Sosyoekonomi 9 (9), 2009
182009
Şanlıurfa’da İşverenlerin ve işçilerin Suriyeli istihdamına bakışı
A Pınar, E Siverekli, M Demir
ILO-Türkiye Ofisi, 2016
142016
Stratejik Planlama, Performans Esasli Bütçeleme ve Büyükşehir Belediyelerindeki Uygulamalar
M Demir
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2012
142012
Vergi cennetleri ve küresel gelir eşitsizliği
A YILDIZ, M DEMİR
Maliye Dergisi 179 (1), 329-354, 2019
132019
Enflasyon hedeflemesi sürecinde enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisinin analizi
E Sever, M Demir
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (1), 41-63, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20