Takip et
Nesrin Işıkoğlu
Nesrin Işıkoğlu
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bebekler ve Çocuklar-Doğum Öncesinden Orta Çocukluğa [Infants and Chıldren Prenatal Through Middle Childhood]
LE Berk
Translation Editor, Nesrin Işıkoğlu Erdoğan. Ankara: Nobel, 2013
406*2013
Assessing in-service teachers' instructional beliefs about student-centered education: A Turkish perspective
N Isikoglu, R Basturk, F Karaca
Teaching and Teacher education 25 (2), 350-356, 2009
2302009
Do parents prefer digital play? Examination of parental preferences and beliefs in four nations
N Isikoglu Erdogan, JE Johnson, PI Dong, Z Qiu
Early Childhood Education Journal 47, 131-142, 2019
1682019
Effects of the dialogic and traditional reading techniques on children's language development
ZC Simsek, NI Erdogan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 754-758, 2015
1662015
Eğitimde nitel araştırma
N IŞIKOĞLU ERDOĞAN
Eurasian Journal of Educational Research, 158-165, 2005
138*2005
Erken çocukluk döneminde çocuk-ebeveyn birlikte okuma etkinliklerinin incelenmesi
NI Erdoğan
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016
762016
A Turkish view on fathers’ involvement in children’s play
A Ivrendi, N Isikoglu
Early Childhood Education Journal 37, 519-526, 2010
702010
Dijital Oyun Popüler mi? Ebeveynlerin Çocuklar çin Oyun Tercihlerinin ncelenmesi Is Digital Play Popular? Examining Parents' Play Preferences for Their Children
NI ERDOĞAN
65*2019
The role of reflective journals in early childhood pre-service teachers' professional development
N Isikoglu
Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri 7 (2), 819, 2007
63*2007
Bi? ri? nci? sınıfa başlayan çocukların, veli? leri? n ve öğretmenleri? n okula uyumlarının i? ncelenmesi?
N Işıkoğlu Erdoğan, ZC Şimşek
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2014
61*2014
The effects of a teaching methods course on early childhood preservice teachers' beliefs
N Isikoglu
Journal of Early Childhood Teacher Education 29 (3), 190-203, 2008
602008
Öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmen adaylarının gözüyle derinlemesine bir bakış
N Işıkoğlu, A İvrendi, A Şahin
Eurasian Journal of Educational Research, 2007
60*2007
Okul öncesi eğitim kurumlarının işlevsel kalitelerinin çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi
R Baştürk, NI Erdoğan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2008
54*2008
Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Mizaç Özellikleri İle İlişkisinin İncelenmesi.
N IŞIKOĞLU ERDOĞAN, S YOLERİ, G TETİK
Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 2017
53*2017
Okul öncesi eğitimde hikaye okuma ve öğretmen sorularının incelenmesi
NI Erdoğan, B Akay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (36), 34-46, 2015
492015
Ebeveyn ve öğretmenlerin birlikte hikâye okuma etkinliklerinin incelenmesi
NI Erdoğan, A Atan, H Asar, F Mumcular, A Yüce, M Kıraç, Ç Kilimlioğlu
İlköğretim Online 15 (1), 2016
462016
Diyaloğa dayalı okumanın 48-60 aylık çocukların dil gelişimine etkisi
G TETİK, NI ERDOĞAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2), 535-550, 2017
45*2017
Dil gelişimini destekleyici ebeveyn eğitim programının sosyo ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının dil gelişimine etkisi
E Muslugüme
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
432016
Play in Turkey
A Ivrendi, N Isikoglu Erdoğan
International Perspectives on Children’s Play. Open University Press/McGraw …, 2015
43*2015
Okul öncesi dönem çocukları için dijital oyun bağımlılık eğilimi ölçeğinin ve dijital oyun ebeveyn rehberlik stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi, problem davranışlarla …
KS Budak
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
422020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20