Follow
SEMA YAZICI-KABADAYI
SEMA YAZICI-KABADAYI
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale
F Kabadayi, O Mercan, S Yazici-Kabadayi, YE Elhatip, B Büyüksevindik
Sleep and biological rhythms 19 (4), 459-466, 2021
12021
Bir Öz Düzenleme Becerisi Olan Dikkat Kontrolü ile Öznel İyi Oluş ve Ruminasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S YAZICI-KABADAYI, H ÖZTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 230-242, 2020
2020
Nomofobiyi Açıklamada Psikolojik İhtiyaçlar ve Günlük Telefon Kullanım Süresinin Rolü
S YAZICI-KABADAYI, F KABADAYI
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 7 (1), 1-20, 2020
2020
The Turkish Adaptation of the Stress-Related Growth Scale Short Form: A Validity and Reliability Study
S YAZICI-KABADAYI, K ÖZTEMEL
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 12 (64), 53-67, 0
Üniversite öğrencilerinin Geştalt temas biçimleri ile kişilik özellikleri ve duygusal farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
S Yazici
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 0
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi
S YAZICI, M ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (4), 1649-1658, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6