Follow
Sema Yazıcı-Kabadayı
Sema Yazıcı-Kabadayı
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The mediating role of rumination and self-regulation between self-generated stress and psychological well-being
S Yazıcı-Kabadayı, K Öztemel
Psychological Reports, 00332941221119415, 2022
22022
Validity and reliability of the Turkish version of the insomnia catastrophizing scale
F Kabadayi, O Mercan, S Yazici-Kabadayi, YE Elhatip, B Büyüksevindik
Sleep and Biological Rhythms 19 (4), 459-466, 2021
12021
A Path Analysis of Contact Styles, Relationship Satisfaction, and Internet Addiction among University Students
S Yazıcı Kabadayı, F Kabadayı, M Avcı
International Journal of Psychology and Educational Studies 10 (1), 34-48, 2023
2023
Stres ve Kişilik Tipleri: Bir Derleme Çalışması
O Mercan, S Yazıcı-Kabadayı, S Aslan
Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 2023
2023
The Turkish Adaptation of the Stress-Related Growth Scale Short Form: A Validity and Reliability Study
S Yazıcı Kabadayı, K Öztemel
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 12 (64), 53-67, 2022
2022
Bir Öz Düzenleme Becerisi Olan Dikkat Kontrolü ile Öznel İyi Oluş ve Ruminasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S YAZICI-KABADAYI, H ÖZTÜRK
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 230-242, 2020
2020
Nomofobiyi Açıklamada Psikolojik İhtiyaçlar ve Günlük Telefon Kullanım Süresinin Rolü
S YAZICI-KABADAYI, F KABADAYI
Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying 7 (1), 1-20, 2020
2020
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma ve Romantik İlişki Durumunun Gestalt Temas Biçimleri Açısından İncelenmesi
S YAZICI, M ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (4), 1649-1658, 2019
2019
Üniversite öğrencilerinin Geştalt temas biçimleri ile kişilik özellikleri ve duygusal farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
S Yazici
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9