Ismail Sadik Yavuz
Ismail Sadik Yavuz
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Piyasanın Çığlığı: Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı?
S Ağcakaya, İS Yavuz
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (526), 8-15, 2008
62008
Vergi-Harcama Paradoksu Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
HG Çiçek, İS Yavuz
Çağdaş Yerel Yönetimler 23 (4), 17-31, 2014
42014
Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Türkiye'de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Sayısal Bir Uygulama
İS Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
32011
Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz
İS Yavuz, MA Dulupçu
Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 43-51, 2018
12018
Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği
İS Yavuz, MA Dulupçu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
12017
Yerel Yönetimler ve Bütçe İlişkisine Yönelik Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
H Ağcasulu, İS Yavuz
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13 (24), 104-121, 2021
2021
6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
İS Yavuz
Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar "Teoriden Pratiğe", 267 -301, 2021
2021
Amerika Birleşik Devletleri'nde Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı
İS Yavuz
Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları, 53-84, 2021
2021
GDP and Education Level Relationship: Panel Data Analysis on European Union Countries"
İS Yavuz, D Göze Kaya
Innovation and Global Issues in Social Sciences III, 253-260, 2018
2018
Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Yükünün Değerlendirilmesi
D Göze Kaya, İS Yavuz
Innovation and Global Issues in Social Sciences III, 658-577, 2018
2018
Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimlerin Mali Desantralizasyon Göstergeleri Karşılaştırması: Türkiye ve Almanya Örneği
İS Yavuz, MA Dulupçu
17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, 54, 2017
2017
Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği
İS Yavuz
16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 41, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12