Ismail Sadik Yavuz
Ismail Sadik Yavuz
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi-Harcama Paradoksu Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
HG Çiçek, İS Yavuz
Çağdaş Yerel Yönetimler 23 (4), 17-31, 2014
52014
Piyasanın Çığlığı: Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı?
S Ağcakaya, İS Yavuz
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (526), 8-15, 2008
52008
Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği
İS Yavuz, MA Dulupçu
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
1*2017
Avrupa Birliği Adaylık Sürecinde Türkiye'de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Sayısal Bir Uygulama
İS Yavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
12011
GDP and Education Level Relationship: Panel Data Analysis on European Union Countries"
İS Yavuz, D Göze Kaya
Innovation and Global Issues in Social Sciences III, 253-260, 2018
2018
Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Yükünün Değerlendirilmesi
D Göze Kaya, İS Yavuz
Innovation and Global Issues in Social Sciences III, 658-577, 2018
2018
Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz
İS Yavuz, MA Dulupçu
Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 43-51, 2018
2018
Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimlerin Mali Desantralizasyon Göstergeleri Karşılaştırması: Türkiye ve Almanya Örneği
İS Yavuz, MA Dulupçu
17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, 54, 2017
2017
Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği
İS Yavuz
16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 41, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9