Filiz Mumcu
Filiz Mumcu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students
Ş Gökçearslan, FK Mumcu, T Haşlaman, YD Çevik
Computers in Human Behavior 63, 639-649, 2016
2722016
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ÖĞRETMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ENGELLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ICT IN THE LEARNING-TEACHING PROCESS: TEACHERS …
YK USLUEL, FK MUMCU, Y DEMİRASLAN
201*2007
Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching
P Askar, YK Usluel, FK Mumcu
Educational Technology & Society 9 (2), 141-151, 2006
772006
ICT in Vocational and Technical Schools: Teachers' Instructional, Managerial and Personal Use Matters.
K Mumcu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (1), 98-106, 2010
572010
Integration of ICT into the teaching-learning process: Toward a unified model
T Haslaman, F Kuskaya-Mumcu, Y Kocak-Usluel
EdMedia+ Innovate Learning, 2384-2389, 2008
452008
The integration of information and communication technologies in learning and teaching process: A lesson plan example
T Haslaman, FK Mumcu, YK Usluel
Egitim ve Bilim 32 (146), 54, 2007
41*2007
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri
FK Mumcu, T Haşlaman, YK Usluel
International Educational Technology Conference(IETC), 2008
322008
Mesleki ve teknik okul öğretmenlerinin bilgisayar kullanımları ve engeller
FK MUMCU, YU KOÇAK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
222004
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline göre BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuyla ilgili ölçek geliştirme [Scale development related to integration of ICT into …
F Kuskaya-Mumcu, Y Kocak-Usluel
Proceedings of 10th International Educational Technology Conference, 1419-1423, 2010
12*2010
Integrating ICT into classrooms: A note from Turkish teachers
YK Usluel, Y Demiraslan, FK Mumcu
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2007
92007
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAPILAN GRUP TARTIŞMASINDAKİ İLETİŞİM ÖRÜNTÜLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YOLUYLA İNCELENMESİ EXAMINING COMMUNICATION PATTERNS OF GROUP DISCUSSIONS IN AN ONLINE …
T HAŞLAMAN, Y DEMİRASLAN, FK MUMCU, O DÖNMEZ, P AŞKAR
9*
Mesleki ve Teknik Okullarda Bilişim Teknolojilerinin Yayılımında Algılanan Özelliklere ve Engellere İlişkin Öğretmen Görüşleri
FK Mumcu
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1994
81994
Özdüzenlemenin dikkat kontrolü boyutu: Bir ölçek uyarlama çalışması
YD Çevik, T Haşlaman, FK Mumcu, Ş Gökçearslan
Başkent University Journal of Education 2 (2), 229-238, 2017
72017
Teachers’ Perceptions Related to Levels of ICT Implementation
F Kuskaya-Mumcu, Y Koçak-Usluel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 729-733, 2013
72013
Bir Ağsal Öğrenme Ortamında Öğretmen Adaylarına Verilen BİT Entegrasyonu Eğitiminin Etkililiği
FK Mumcu
Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2011
62011
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİT’İ ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRE ETMEYE HAZIR OLMALARI: BİLGİ VE İNANÇTAKİ DEĞİŞİM
FK Mumcu
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 31-56, 2017
12017
Designing a Networked Learning Process About ICT Integration for Preservice Teachers
FK Mumcu, YK Usluel
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 48 (1), 19-48, 2015
1*2015
REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED TO IMPROVE STUDENTS'DECISION MAKING SKILLS
Y DEMİRASLAN ÇEVİK, G DAĞHAN, S Somyurek, F Mumcu
1
Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students
YD Çevik, N Doğan, G Dağhan, FK Mumcu, S Somyürek, H Karaman
Judgment and Decision Making 14 (3), 364, 2019
2019
Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students
Y DEMİRASLAN ÇEVİK, N DOĞAN, G DAĞHAN, F MUMCU, ...
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20