Takip et
Filiz Mumcu
Filiz Mumcu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students
Ş Gökçearslan, FK Mumcu, T Haşlaman, YD Çevik
Computers in Human Behavior 63, 639-649, 2016
3612016
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ÖĞRETMENLERİN ENTEGRASYON SÜRECİ VE ENGELLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ICT IN THE LEARNING-TEACHING PROCESS: TEACHERS …
YK USLUEL, FK MUMCU, Y DEMİRASLAN
245*2007
Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching
P Askar, YK Usluel, FK Mumcu
Educational Technology & Society 9 (2), 141-151, 2006
822006
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri
FK Mumcu, T Haşlaman, YK Usluel
International Educational Technology Conference(IETC), 2008
75*2008
ICT in Vocational and Technical Schools: Teachers' Instructional, Managerial and Personal Use Matters.
K Mumcu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (1), 98-106, 2010
682010
The integration of information and communication technologies in learning and teaching process: A lesson plan example
T Haslaman, FK Mumcu, YK Usluel
Egitim ve Bilim 32 (146), 54, 2007
51*2007
Integration of ICT into the teaching-learning process: Toward a unified model
T Haslaman, F Kuskaya-Mumcu, Y Kocak-Usluel
EdMedia+ Innovate Learning, 2384-2389, 2008
482008
Mesleki ve teknik okul öğretmenlerinin bilgisayar kullanımları ve engeller
FK MUMCU, YU KOÇAK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
252004
ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAPILAN GRUP TARTIŞMASINDAKİ İLETİŞİM ÖRÜNTÜLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ YOLUYLA İNCELENMESİ EXAMINING COMMUNICATION PATTERNS OF GROUP DISCUSSIONS IN AN ONLINE …
T HAŞLAMAN, Y DEMİRASLAN, FK MUMCU, O DÖNMEZ, P AŞKAR
17*
Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline göre BİT’in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuyla ilgili ölçek geliştirme [Scale development related to integration of ICT into …
F Kuskaya-Mumcu, Y Kocak-Usluel
Proceedings of 10th International Educational Technology Conference, 1419-1423, 2010
16*2010
Integrating ICT into classrooms: A note from Turkish teachers
YK Usluel, Y Demiraslan, FK Mumcu
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2007
142007
Mesleki ve teknik okul öğretmenlerinin bilgisayar kullanımları ve engeller [Use of computers by vocational and technical schools’ teachers and obstacles]
F Kuşkaya Mumcu, Y Koçak Usluel
Hacettepe University Journal of Education 26, 91-99, 2004
142004
Mesleki ve teknik okullarda bilişim teknolojilerinin yayılımında algılanan özelliklere ve engellere ilişkin öğretmen görüşleri
F Kuşkaya Mumcu
Unpublished master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, 2004
122004
Özdüzenlemenin dikkat kontrolü boyutu: Bir ölçek uyarlama çalışması
YD Çevik, T Haşlaman, FK Mumcu, Ş Gökçearslan
Başkent University Journal of Education 2 (2), 229-238, 2017
102017
Teachers’ perceptions related to levels of ICT implementation
F Kuskaya-Mumcu, Y Koçak-Usluel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 729-733, 2013
92013
Mesleki ve teknik okullarda bilişim teknolojilerinin yayılımında algılanan özelliklere ve engellere ilişkin öğretmen görüşleri
FK Mumcu
Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1994
91994
Usage of computers by vocational and technical schools’ teachers and obstacles
FK Mumcu, YK Usluel
Hacettepe University Journal of Faculty of Education 26, 91-100, 2004
82004
Bir Ağsal Öğrenme Ortamında Öğretmen Adaylarına Verilen BİT Entegrasyonu Eğitiminin Etkililiği
FK Mumcu
Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2011
52011
Designing a Networked Learning Process About ICT Integration for Preservice Teachers
FK Mumcu, YK Usluel
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 48 (1), 19-48, 2015
3*2015
REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED TO IMPROVE STUDENTS'DECISION MAKING SKILLS
YD Cevik, G Daghan, S Somyurek, F Mumcu
22020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20