muhammet vehbi dereli
muhammet vehbi dereli
Necmettin Erbakan Üniversitesinde İlahiyat Doçenti
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İŞÂRî TEFSİRLERİN GEÇERLİLİĞ İ VE PROBLEMLERİ ÜZERİNE
MV Dereli
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011
92011
Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları
MV Dereli
Fecr Yayınları, 2009
92009
ARAPÇA’YI DOĞRU KULLANMANIN KUR’AN’IN ANLAŞILMASINA OLAN ETKİSİ
MV Dereli
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 (34), 29-50, 2012
72012
Yemenli Öykücülerden Hemdân Zeyd Demmâc’ın “Yolcu” Adlı Öyküsü
MV Dereli
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 (2), 161-176, 2013
32013
Problematik açıdan Kur'an-sünnet ilişkisi
MV Dereli
Fecr Yayınları, 2010
22010
Kur'an tefsirinde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları
MV Dereli
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
22008
Harezm-Kıpçak Döneminde Arapça İle Türkçeyi Buluşturan Sözlükler: ez-Zemahşerî'nin Mukaddimetu’l-Edeb'i Örneği
MV Dereli
Bilimname 2018 (36), 399-428, 2018
12018
İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi
MV Dereli
Bilimname 2017 (34), 287-316, 2017
12017
Bedî’İlminde Aks Sanatı ve Kur’an’dan Örnekler
MV Dereli
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 14 (2), 9-24, 2014
12014
İbnu’l-muneyyir’in zemahşerî’ye yönelik dil eksenli eleştirilerinin değerlendirilmesi
MV Dereli
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 11 (1), 97-114, 2011
12011
Kur'an-sünnet ilişkisine problematik bir yaklaşım
MV Dereli
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
12001
İbn Ebi’l-İsba'ın Bedî'u'l-Kur'an Adlı Eseri Bağlamında Kur'an'ın Bedî'İlmine Katkısı
MV DERELİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (48), 461-494, 2019
2019
DICTIONARIES COMBINING ARABIC AND TURKISH IN KHWARAZM-KIPCHAK PERIOD: THE EXAMPLE OF AL-ZAMAKHSHARI'S MUQADDIMAT AL-ADAB
MV Dereli
BILIMNAME 36 (2), 399-428, 2018
2018
İbn Kuteybe'nin Te'vîlu Muşkili'l-Kur'an'ının Arap dili açısından tahlili
İ Biçak, MV Dereli
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2016
2016
Arap ems̱âlinin oluşumunda âyet ve hadislerin etkisi: El-Meydâni'nin Mecma'u'l-Ems̱âli örneği
Ö Fatih, MV Dereli
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2015
2015
İlahiyat fakültelerinde arapça eğitimi ve araştırmaları ile imam hatip liselerinde arapça eğitimi ve sorunları çalıştaylarının değerlendirmesi
MV Dereli
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 (2), 1-1, 2013
2013
Hevze b. Ali el-Hanefî ve Arap Hitabetindeki Yeri
MV Dereli
Marife 10 (2), 129-134, 2010
2010
Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ebu’t-Tayyib El-Ğazzî ve Şiirleri
MV Dereli
Marife 9 (2), 205-226, 2009
2009
ARAP DİLİ VE EDEBİYATININ İSLÂM MEDENİYETİNE ETKİSİ
MV DERELİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 (49), 65-88, 0
GENÇLERE YÖNELİK DİNÎ YAYINCILIKTA DİL VE TERMİNOLOJİNİN ÖNEMİ-KUR’AN ÇEVİRİLERİ ÖRNEĞİ
MV DERELİ
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 61-78, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20