Follow
Müşerref Öztürk Çetindoğan
Müşerref Öztürk Çetindoğan
Süleyman Demirel Üniversitesinde Sahne Sanatları Bölümünde Öğretim Üyesi
Verified email at sdu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kirsal Mitten Kentsel Ritüele Geçiş Ve Beden-Mekan İlişkisinin 1990 Sonrasi Türk Oyun Yazarliği’na Yansimasi
MÖ Çetindoğan
Tiyatro Araştırmaları Dergisi 27 (27), 137-160, 2009
192009
Rol Yaratmada Uzamın İşlevi
MÖ Çetindoğan
Art-e Sanat Dergisi 5 (10), 107-122, 2012
92012
Atasözlerinin kaynağı, özellikleri ve geleneksel Türk tiyatrosunda kullanımı üzerine bir inceleme
MÖ Çetindoğan
Art-e Sanat Dergisi 10 (19), 38-54, 2017
32017
Yalan ve Tiyatro
MÖ ÇETİNDOĞAN
Yedi, 117-124, 2015
22015
SHAKESPEARE’İN KRAL LEAR, MACBETH VE III. RİCHARD TRAGEDYALARINDA TRAJİK KAHRAMAN VE KÖTÜ ADAM
Ş Kayabaşı, MÖ Çetindoğan
Art-e Sanat Dergisi 15 (29), 536-559, 2022
2022
ATASÖZLERİNİN KAYNAĞI, ÖZELLİKLERİ VE GELENEKSEL TÜRK TİYATROSUNDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME.
MÖ Çetindoğan
Art-E 10 (19), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6