Follow
Senem Turhan
Title
Cited by
Cited by
Year
Experience Reflection Modelling (ERM) as a generative research method and student engagement in product design at undergraduate level
S Turhan
Middle East Technical University, 2013
172013
Sürdürülebilir kalkınmada endüstriyel tasarımcının rolü
S Turhan
Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (7), 125-139, 2011
142011
Experience Reflection Modelling (ERM): a reflective medium encouraging dialogue between users and design students
S Turhan, Ç Doğan
CoDesign 13 (1), 32-48, 2017
122017
Evolving paths: undergraduate design education through graduate and generative research with a particular focus on sustainability
Ç Doğan, S Turhan, Y Bakırlıoğlu
The Design Journal 19 (4), 585-604, 2016
122016
Online studio in the industrial design education: the implications of kibis as the organizational communication and knowledge management system
E Akar, S Turhan, D Ozgen, A Coskun, RD Oraklibel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 47, 771-775, 2012
122012
E-Devlet Uygulama Alanları: Türkiye’deki Sağlık Yönetiminde E-Devlet Kullanımı
S Turhan
Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal …, 2006
112006
Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak ‘Deneyim Yansıtma Modellemesi’ve Sürdürülebilirlik için Tasarım
S Turhan, C Dogan, F Korkut
Endüstride Tasarımda Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, 393-404, 2011
92011
An initial model for generative design research: bringing together generative focus group (GFG) and experience reflection modelling (ERM)
Y Bakirlioğlu, D Oğur, Ç Doğan, S Turhan
Design and Technology Education: An International Journal 21 (1), 40-50, 2016
62016
Integration of generative research and sustainability into the product design and development process
S Turhan, C Dogan
62012
Experience Reflection Modelling as a generative research method in an educational case for sustainable product design
S Turhan, Ç Doğan
International Journal of Sustainable Design 2 (4), 297-314, 2014
42014
Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri
S Turhan, Y Bakırlıoğlu, Ç Doğan, D Oğur
Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım …, 2019
32019
Towards Sustainable Use and Post-Use: Design Considerations for Small Household Appliances.
D Oğur, Y Bakırlıoğlu, Ç Doğan, S Turhan
32015
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde kurumsal iletişim ve bilgi yönetimi sistemi
E Akar, A Coşkun, R Dimli Oraklıbel, S Turhan
null, 2011
32011
Yaşlı Bireylerin Banyo Deneyimleri, İhtiyaçları ve Tercihlerinin Anlaşılmasına Yönelik Yenilikçi ve Katılımcı Tasarım Araştırması Yöntemleri: Yaşlı Bireylerin Banyo …
S Turhan, DO Aydın, Ç Doğan, M Kulaksız
Tasarim+ Kuram 16 (31), 80-96, 2020
22020
Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları
D Oğur, S Turhan, Y Bakırlıoğlu, Ç Doğan
Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım …, 2019
22019
Elektrikli Ev Aletleri İçin Sürdürülebilir Tasarim Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı
D Oğur, S Turhan, Ç Doğan
22019
Sustainability as an Educational Concern: A Study on Industrial Design Curricula
S Turhan
null, 2009
12009
Roles Of Industrial Designers In Innovationbased Companies: The Case Of ODTÜ Teknokent
S Turhan
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2023
2023
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları
HG Güner, AB Özkaya, S Turhan, M Öztürk Şengül, D Özgen Koçyıldırım, ...
Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021
2021
UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü
S Turhan, M Öztürk Şengül, D Özgen Koçyıldırım
ODTÜ Basım İşliği, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20