Follow
Mehmet ÜNLÜ
Title
Cited by
Cited by
Year
Coğrafya Öğretimi
M Ünlü
Pegem Akademi, 2014
1362014
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
R Özey, M Ünlü
120*2020
Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Haritaların Önemi
M Ünlü, S Üçışık, R Özey
Marmara Coğrafya Dergisi, 9-25, 2002
952002
Implementation and Effectiveness of GIS-Based Projects in Secondary Schools
A Demirci, A Karaburun, M Ünlü
Journal of Geography 112 (5), 214-228, 2013
582013
Coğrafya Dersi Öğretim Programına Bir Coğrafi Beceri Önerisi: Mekânsal Düşünme Becerisi
M Ünlü, S Yıldırım
Marmara Coğrafya Dergisi, 13-20, 2017
53*2017
İlköğretim Okullarında Coğrafya Eğitim ve Öğretimi
M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 31-48, 2001
53*2001
Mesleki Açıdan Coğrafyanın Önemi ve Türkiye'de Kullanımı
A Demirci, S Sekin, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 117-133, 2002
45*2002
Coğrafya Derslerinde Coğrafi Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi
M Ünlü
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory …, 2011
442011
Ortaöğretim Öğrencilerinin “Turizm” Kavramı ile İlgili Geliştirdikleri Metaforların Analiz Örneği
A Özder, H Kaya, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 18-32, 2012
42*2012
İlköğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin tutumlarının incelenmesi
MZ Top, M Ünlü
PQDT-Global, 2011
362011
Coğrafya Dersinin Temel Öğretim Sorunları
S Sekin, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 43-53, 2002
34*2002
Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Fotoğrafların Önemi
S Üçışık, M Ünlü, R Özey
Marmara Coğrafya Dergisi, 1-8, 2002
322002
Okulöncesi Öğretmenliği Programlarında Coğrafya Derslerinin Gerekliliğinin İrdelenmesi
M Ünlü, S Alkış
Marmara Coğrafya Dergisi, 17-28, 2006
292006
An Evaluation of Occupational Ethical Values of Geography Teacher Candidates in Turkey
M Ünlü
Educational Research and Reviews 13 (2), 68-73, 2018
272018
Problem çözme ve buluş yoluyla öğretim kuramına göre geliştirilmiş web tabanlı eğitimin öğrenci başarısına etkisi
M Ünlü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri …, 2007
262007
Coğrafya Derslerinde Harita Becerisine Yönelik Uygulamalarının Öğrenci Tutumlarına Etkisi
H Aksoy, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 58-75, 2012
24*2012
Using GIS-based Projects in Learning: Students Help Disabled Pedestrians in Their School District
A Demirci, A Karaburun, M Ünlü, R Özey
European Journal of Geography 2 (2), 48-61, 2011
242011
COĞRAFYA DERSLERİNDE HARİTA BECERİSİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN ÖĞRETMEN TUTUMLARINA ETKİSİ
M Ünlü, H Güncegörü
Marmara Coğrafya Dergisi, 58-71, 2013
222013
Coğrafya Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi
İ Köseoğlu, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 125-132, 2006
222006
Demirci-Hisar Kaplıcaları (Manisa)
M Ünlü
Türk Coğrafya Dergisi, 59-79, 1998
201998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20