Follow
Mehmet ÜNLÜ
Title
Cited by
Cited by
Year
Coğrafya Öğretimi
M Ünlü
Pegem Akademi, 2014
932014
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
R Özey, M Ünlü
92*2020
Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Haritaların Önemi
M Ünlü, S Üçışık, R Özey
Marmara Coğrafya Dergisi, 9-25, 2002
59*2002
Implementation and Effectiveness of GIS-Based Projects in Secondary Schools
A Demirci, A Karaburun, M Ünlü
Journal of Geography 112 (5), 214-228, 2013
472013
İlköğretim Okullarında Coğrafya Eğitim ve Öğretimi
M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 31-48, 2001
462001
Mesleki Açıdan Coğrafyanın Önemi ve Türkiye'de Kullanımı
A Demirci, S Sekin, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 117-133, 2002
36*2002
Ortaöğretim Öğrencilerinin “Turizm” Kavramı ile İlgili Geliştirdikleri Metaforların Analiz Örneği
A Özder, H Kaya, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 18-32, 2012
332012
Coğrafya Dersi Öğretim Programına Bir Coğrafi Beceri Önerisi: Mekânsal Düşünme Becerisi
M Ünlü, S Yıldırım
Marmara Coğrafya Dergisi, 13-20, 2017
32*2017
Coğrafya Derslerinde Coğrafi Becerilerin Gerçekleşme Düzeyi
M Ünlü
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory …, 2011
272011
Coğrafya Dersinin Temel Öğretim Sorunları
S Sekin, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 43-53, 2002
272002
Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Fotoğrafların Önemi
S Üçışık, M Ünlü, R Özey
Marmara Coğrafya Dergisi, 1-8, 2002
252002
Okulöncesi Öğretmenliği Programlarında Coğrafya Derslerinin Gerekliliğinin İrdelenmesi
M Ünlü, S Alkış
Marmara Coğrafya Dergisi, 17-28, 2006
242006
Using GIS-based Projects in Learning: Students Help Disabled Pedestrians in Their School District
A Demirci, A Karaburun, M Ünlü, R Özey
European Journal of Geography 2 (2), 48-61, 2011
222011
An Evaluation of Occupational Ethical Values of Geography Teacher Candidates in Turkey
M Ünlü
Educational Research and Reviews 13 (2), 68-73, 2018
202018
Demirci-Hisar Kaplıcaları (Manisa)
M Ünlü
Türk Coğrafya Dergisi, 59-79, 1998
201998
Coğrafya Derslerinde Harita Becerisine Yönelik Uygulamalarının Öğrenci Tutumlarına Etkisi
H Aksoy, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 58-75, 2012
15*2012
Coğrafya Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi
İ Köseoğlu, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 125-132, 2006
152006
Okul Öncesi Eğitim Programında Öğrencilere Kazandırılan Coğrafya Eğitimi
M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 87-100, 2001
152001
Coğrafya Öğretiminde Oluşturmacı Öğretim Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi
Z Karasu, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 106-132, 2006
14*2006
İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Coğrafya İçeriği Açısından Yeterliliği
Hİ Bebe, M Ünlü
Marmara Coğrafya Dergisi, 260-286, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20