Saim Ocak
Saim Ocak
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Doğum/Evlat Edinme Nedeniyle Ücretsiz İzin ve Yarım Çalışma Ödeneği Uygulaması
S Ocak
İş ve Hayat Dergisi, 174-227, 2017
102017
İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı
S Ocak
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013
92013
Doğum/Evlat Edinme Nedeniyle Kısmi Süreli Çalışma Uygulaması
S Ocak
Sicil İş Hukuku Dergisi. S 37, 52-101, 2017
62017
Cibre, cüruf, perlit, topraklı harç ve sera toprağının fiziksel özelliklerinin belirlenerek, soğuk serada yetiştirilen dometas fidelerinin gelişmelerine etkileri yönünden …
M Özman, S Ocak
TÜ Tekirdağ Ziraat Fakültesi Diploma tezi, 2002
62002
İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitabı
T Canbolat, S OCAK, Ö OĞUZ, ÖGA KARACA, UA BULUR, AE KOÇ
52018
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NUN İSTİ HDAMA ETKİ Sİ
S Ocak
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 10 (37), 77-107, 2013
52013
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S Ocak
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 10 (40), 21-36, 2013
32013
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Taraflara Getirdiği Yükümlülükler
S Ocak
İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Hukuki Bakış Paneli, İstanbul, 2012
32012
Genel Sağlık Sigortasında Prim Koşulu
S OCAK
Prf. Dr. Ali Güzel’e Armağan içinde, İstanbul: Beta Yayınları, 2010
32010
5921 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler
N Caniklioğlu, S Ocak
Sicil İHD, 2009
3*2009
5921 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler
N Caniklioğlu, S Ocak
Sicil İHD, 2009
3*2009
Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması
S OCAK
Sicil Dergisi, 2009
32009
506 Sosyal Sigortalar Kanunu’nda 5198 ve 5264 sayılı Kanunlar ile Yapılan Değişiklikler”
A Güzel, S Ocak
Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2005
32005
5510 sayılı Yasa İle İşverene Getirilen Ek Sosyal Sigorta Yükümlülükleri”
GAO Saim
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S 13, 0
3
OCAK
A GÜZEL
Saim 1479, 3, 0
3
İş Sözleşmesinin İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle Feshedilmesi
S Ocak
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 10 (38), 27-55, 2013
22013
İş güvenliği uzmanlığı
S Ocak
Adalet Yayınevi, 2013
22013
İş Kanunları
A Güzel, S Ocak, E Özkaraca
2*2012
Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Hakkında Karar İncelemesi
S Ocak
Sicil Dergisi, 2011
22011
İş Kanunları-Sosyal Güvenlik Kanunları
A Güzel, S Ocak, E Özkaraca
2*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20