Takip et
Elcin Noyan
Elcin Noyan
Antalya Belek Üniversitesi
belek.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yeni tüketiciler arasındaki kuşak Z’nin tatil tercihleri: üniversite öğrencileri örneği
GG Baran, G Özoğul, E Noyan
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2), 927-945, 2020
92020
Dijital Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
E Noyan, E Gavcar
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (4), 2349-2363, 2020
92020
BOŞANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ ÖRNEĞİ)
E Gavcar, E Noyan, CT Gavcar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 10 (2), 730-745, 2020
82020
Bireysel emeklilik şirketi seçimine analitik hiyerarşi prosesi ve gri ilişkisel analiz yöntemlerinin uygulanması
E Gavcar, E Noyan, CT Gavcar
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019
52019
Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Bütünleşik Analizi: Zorlu Enerji Örneği
E Noyan
Finansal Piyasaların Evrimi-II, 95-104, 2023
22023
Z KUŞAĞININ TATİLE YÖNELİK İLGİLENİMİ
GG Baran, E Noyan, AN Karabulut
Öneri Dergisi 15 (54), 529-554, 2020
22020
Exploring the criteria for a green and smart hotel: insights from hotel managers' perspectives
G Akel, E Noyan
Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2024
12024
İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI
E NOYAN
Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities 9 (27), 19-28, 2022
12022
Turizm İşletmeciliği Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisinde Tercih Etmek İstedikleri Meslekler ile İş İlanlarının Karşılaştırılması
GG Baran, E Noyan
Journal of Travel and Tourism Research 16 (16), 85-110, 2020
12020
Bisiklet Kullanıcılarının Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
E Noyan, GG Baran
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi 7 (1), 19-30, 2024
2024
BANKA PERSONELİ SEÇİMİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE ELE ALINMASI
E Noyan
Kapanaltı Dergisi, 112-121, 2023
2023
YEREL İŞLETMELERİN VE YÖRESEL MUTFAKLARIN GASTRONOMİ TURİZMİNE ETKİLERİ: GİRESUN ÖRNEĞİ
E Noyan, A Dizdar
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 154-169, 2023
2023
Covid-19 Pandemisi’nin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkileri: İstanbul Beyoğlu Örneği
E Noyan, M Tan
Reforma 4 (96), 12-20, 2023
2023
Z KUŞAĞININ TATİLE YÖNELİK İLGİLENİMİ.
G GÜÇLÜTÜRK BARAN, E NOYAN, AN KARABULUT
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 15 (54), 2020
2020
BALIK PAZARI ESNAFININ SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ
E NOYAN, EG GamzegülÇALIKOĞLU
The Journal of Social Sciences 25 (25), 506-520, 2020
2020
PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ ANALİZİ
E Noyan, E Gavcar
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 4 (3), 8-16, 2019
2019
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
E GAVCAR, E NOYAN, AGG ÇALIKOĞLU
Integrated Analysis of the Cost of Living Index in Asian Countries
T Yılmaz, E Noyan
Maliye ve Finans Yazıları, 247-262, 0
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SECA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
E Noyan
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (3), 774-782, 0
Mobil Uygulamalar Üzerinden Yemek Teslimatı Yapan İşletmelerin Veri Zarflama Yöntemi İle Analizi
E Noyan
Black Sea Journal of Public and Social Science 6 (2), 40-47, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20