Takip et
Diler Aydın Yılmaz
Diler Aydın Yılmaz
Hemşirelik
bandirma.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Comparison of the effectiveness of three different methods in decreasing pain during venipuncture in children: ball squeezing, balloon inflating and distraction cards
D Aydin, NC Şahiner, EK Çiftçi
Journal of clinical nursing 25 (15-16), 2328-2335, 2016
1472016
Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri
D Aydın, N ŞahİN, B AkAy
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 7 (1), 8-14, 2017
1202017
Effects of music therapy and distraction cards on pain relief during phlebotomy in children
D Aydin, NC Sahiner
Applied Nursing Research 33, 164-168, 2017
1022017
Annelerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile emzirme öz-yeterlilik algıları arasındaki ilişki
D Aydın, YA Aba
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 12 (1), 31-39, 2019
522019
Çocuklarda otizm spektrum bozukluğu ve erken tanılamada hemşirenin rolü
D Aydın, ZE Özgen
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (3), 93-101, 2018
492018
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MÜZİK TERAPİ
D İmseytoğlu, S Yıldız
Florence Nightingale Journal of Nursing 20 (2), 160-165, 2012
472012
Hemşirelik öğrencilerinde empati-özgecilik ilişkisi ve özgeci davranışın bazı değişkenler açısından incelenmesi
D Avcı, D Aydın, F Özbaşaran
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2), 108-113, 2013
462013
Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayici Ve Alternatif Tibba Karşi Tutumlarinin Değerlendirilmesi
N Şahin, D Aydın, B Akay
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (1), 21-26, 2019
382019
Influence of the right-versus left-sided sleeping position on the apnea-hypopnea index in patients with sleep apnea
O Ozeke, O Erturk, M Gungor, SB Hızel, D Aydın, MK Celenk, H Dıncer, ...
Sleep and Breathing 16, 617-620, 2012
382012
Adölesan gebelik ve adölesan annelik
D Aydın
Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi 16 (4), 250-254, 2013
322013
Effects of breastfeeding and heel warming on pain levels during heel stick in neonates
D Aydin, S İnal
International Journal of Nursing Practice 25 (3), e12734, 2019
312019
Türkiye’de Medikal Turizm
D Aydın, N Aypek, C Aktepe, P Şahbaz, S Arslan
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2011
292011
Gender differences in polysomnographic findings in Turkish patients with obstructive sleep apnea syndrome
MK Bozkurt, A Öy, D Aydın, SH Bilen, İÖ Ertürk, L Saydam, F Özgen
European archives of oto-rhino-laryngology 265, 821-824, 2008
272008
Cerrahi Girişim Uygulanacak Çocukların Ebeveynlerinin Endişe Nedenleri ve Anksiyete Durumlarının Belirlenmesi.
EK Çiftçi, D Aydın, H Karataş
Journal Of Pediatric Research 3 (1), 2016
262016
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan pre-termlere dinletilen klasik müziğin, bebeklerin stres belirtileri, büyümesi, oksijen saturasyon düzeyi ve hastanede kalış süresine etkisi
D Aydın
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006
262006
Effect of flick application on pain level and duration of crying during infant vaccination
E Karaca Ciftci, F Kardas Ozdemir, D Aydın
Italian journal of pediatrics 42, 1-6, 2016
232016
Effects of three different methods used during heel lance procedures on pain level in term neonates.
D Yilmaz, S Inal
Japan journal of nursing science 17 (4), 2020
222020
Sağlık turizminde süreçler ve aracı kuruluşlar araştırma raporu
D Aydın, C Constantinides, C Mike, C Yılmaz, A Genç, A Lanyi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 18, 2012
222012
Hemşirelik öğrencilerinde tükenmişlik ve etkileyen faktörler
D Aydın, B Akay, S Baydemir
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (1), 19-23, 2017
212017
Şanlıurfa ilinde engelli çocuğa sahip Annelerin depresyon durumlarinin belirlenmesi
F Özcanarslan, H Karataş, D Aydın
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11 (2), 75-82, 2014
212014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20