Takip et
Şener Büyüköztürk
Şener Büyüköztürk
hku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilimsel araştırma yöntemleri
Ş Büyüköztürk, E Kılıç-Çakmak, Ö Akgün, Ş Karadeniz, F Demirel
Pegem A yayıncılık, 2008
248532008
Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı
Ş Büyüköztürk
Pegem Atıf İndeksi, 001-214, 2018
245452018
Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları
Ö Çokluk, G Şekercioğlu, Ş Büyüköztürk
Pegem akademi, 2012
74972012
Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı
Ş Büyüköztürk
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 32 (32), 470-483, 2002
27452002
ve Demirel, F.(2008)
Ş Büyüköztürk, EK Çakmak, ÖE Akgün, Ş Karadeniz
Bilimsel araştırma yöntemleri 4, 2004
2089*2004
Deneysel desenler: öntest-sontest kontrol grubu, desen ve veri analizi
Ş Büyüköztürk
Pegem Akademi, 2011
20062011
Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]
Ş Büyüköztürk, E Kılıç Çakmak, ÖE Akgün, Ş Karadeniz, F Demirel
Ankara: PegemA, 2008
18322008
Sosyal bilimler için istatistik
Ş Büyüköztürk, Ö Çokluk, N Köklü
Pegem Atıf İndeksi, 001-248, 2018
1467*2018
Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Basım)
Ş Büyüköztürk, EK Çakmak, ÖE Akgün, Ş Karadeniz, F Demirel
Ankara: Pegem Akademi, 2016
829*2016
Anket geliştirme
Ş Büyüköztürk
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (2), 133-151, 2005
7162005
Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ş Büyüköztürk, ÖE Akgün, Ö Kahveci, F Demirel
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (2), 207-239, 2004
6392004
Sosyal bilimler için istatistik
N Köklü, Ş Büyüköztürk, Ö Çokluk-Bökeoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2007
6382007
Data analysis handbook for social sciences
Ş Büyüköztürk
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2007
513*2007
Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. bs.)
Ş Büyüköztürk
Ankara: Pegem Akademi, 128-130, 2011
4822011
Veri analizi el kitabı (4. Baskı)
Ş Büyüköztürk
Ankara: Pagem A Yayıncılık, 2004
4272004
Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]
Ş Büyüköztürk
Pegem Akademi, 2012
376*2012
Bilimsel arastirma yontemleri
S Buyukozturk, E Kilic Cakmak, OE Akgun, S Karadeniz, F Demirel
Ankara: Pegem Akademi, 2008
3702008
Manual of data analysis for social sciences
Ş Büyüköztürk
Pegem Citation Index 24, 001-214, 2018
3452018
Örnekleme yöntemleri
Ş Büyüköztürk, E Kılıç Çakmak, ÖE Akgün, Ş Karadeniz, F Demirel
3002012
Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LISREL uygulamaları
Ö Çokluk, G Şekercioğlu, Ş Büyüköztürk
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2012
2952012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20