Cemal Hakan Dikmen
Cemal Hakan Dikmen
Verified email at aku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi
V Demirer, CH Dikmen
İlköğretim Online 17 (1), 26-46, 2018
162018
Türkiye'de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009-2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler
C Dikmen, V Demirer
Turkish Journal of Education 5 (1), 33-46, 2016
112016
Eğitimde bilişim teknolojileri I-II
S Şahin
Pegem Atıf İndeksi, 001-566, 2016
102016
INTERACTION IN DISTANCE EDUCATION ENVIRONMENTS
S Karataş, AB Yılmaz, CH Dikmen
Quarterly Review of Distance Education: Volume 18# 1 18 (1), 63-82, 2017
82017
Media literacy training for prospective teachers: Instructional design process and its evaluation
V DEMİRER, E BARUT, Ç ERBAŞ, CH Dikmen, SAK Nurcan
Cukurova University Faculty of Education Journal 45 (1), 49-70, 2016
62016
Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi
CH DİKMEN, V DEMİRER
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 2016
62016
Investigation of teachers' opinions concerning FATİH project in the context of technological pedagogical content knowledge
V Demirer, CH Dikmen
Elementary Education Online 17 (1), 2018
32018
Trends in studies on technological pedagogical content knowledge in Turkey between 2009 and 2013 years
CH Dikmen, V Demirer
Turkish Journal of Education 5 (1), 33-46, 2016
22016
Investigation of the variables affecting teachers' behaviors towards technology ıntegration
CH Dikmen, V Demirer
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
22016
Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Mobil Programlama Eğitimine Katılan Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
CH DİKMEN, MA OCAK
SDU International Journal of Educational Studies 7 (1), 147-166, 2020
2020
The Effect of Web-Based Instruction Designed by Dick and Carey Model on Academic Achievement, Attitude and Motivation of Students' in Science Education
CH Dikmen
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 4 (1), 34-40, 2019
2019
Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışları arasındaki ilişki: Bir yapısal eşitlik modellemesi
CH Dikmen
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF TEACHERS’TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE
CH DİKMEN, V DEMİRER, H ARSLAN, MEB Öğretmen
ICEMST 2014, 1306, 2014
2014
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
CH Dikmen, V Demirer
8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, 2014
2014
Eğitsel Blogların Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve İngiltere Örnekleri
C DİKMEN, Ç Erbaş, M OCAK
College students’ perceptions on Arduino based class activities
M OCAK, A EFE, C DİKMEN
MEB açık öğretim okulları uzaktan eğitim platformunun e-öğrenme kriterleri açısından değerlendirilmesi
A EFE, M OCAK, C DİKMEN
The Effect of Learning Environment Designed According to Student Preferences on Academic Achievement of the Student
C DİKMEN, M OÇAK
Araştırma topluluğu konusunda Türkiye’de yapılmış tezlerin incelenmesi
C DİKMEN, M OCAK, A EFE
Harmanlanmış öğrenme ile ilgili Türkiye’de yapılmış tezlerin incelenmesi
C DİKMEN, M OCAK, A EFE
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20