Fadime Şimşek
Fadime Şimşek
kastamonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determination of optimum working conditions R22 and R404A refrigerant mixtures in heat-pumps using Taguchi method
K Comakli, F Simsek, O Comakli, B Sahin
Applied Energy 86 (11), 2451-2458, 2009
722009
Thermal energy storage behavior of CaCl 2.6H 2 O during melting and solidification.
KK K Bilen, F Takgil
Energy Sources, 775-787, 2008
43*2008
Faz değişim maddesi ile enerji depolamada erime ve katılaşma zamanının incelenmesi
ŞF Bilen Kadir
Termodinamik Dergisi, 2008
2008
SOGUTMA/ISITMA SISTEMLERINDE KULLANILAN SOGUTUCU AKI $ KANLAR VE ALTERNATÌFLERÌ
KÇF SIMSEK, OOK BfiKIRCI
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4