Follow
Melike Çelik
Melike Çelik
Marmara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İmplante Edilebilen KardiyoverterDefibrilatör (ICD) Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri
M Çelik
İstanbul Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2015
42015
İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri
M Çelik, N Enç
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 12 (28), 110-119, 2021
22021
Perceived Social Support and Hopelessness Levels in Patients with Implantable Cardioverter Defibrillator
M Çelik, N Enç
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 12 (28), 110-119, 2021
12021
Spiritual Well-being, Diabetes Burden, Self-management, and Glycemic Control Among Patients with Type 2 Diabetes in Turkey: A Descriptive and Correlational Study
M Gulbahar Eren, S Celik, M Celik, B Yon, F Can Ozturk
Journal of religion and health 62 (6), 4363-4381, 2023
2023
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Obez Hastalara Karşı Tutumları ile Bakım Verme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
CP DÜNYA, E KARAGÖZ, M ÇELİK
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 7 (2), 168-174, 2023
2023
Yoğun bakım hemşirelerinin obez hastalara karşı tutumları ile bakım verme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
M ÇELİK
2023
Koroner yoğun bakim üni̇teleri̇nde yatan hastalarin uyku kali̇tesi̇
M ÇELİK, G ÇAMCI, S OĞUZ
2023
Sleep quality of patients in coronary intensive care units
M ÇELİK, G ÇAMCI, S OĞUZ
2023
Santral katater enfeksiyonlarının önlenmesinde kanıt temelli uygulamalar
M ÇELİK
2023
ST Segment Yükselmesi Olmayan Miyokard İnfarktüsü ile Acil Servise Başvuran Hastaya Neuman Sistemler Modeline Göre Uygulanan Hemşirelik Yaklaşımı
M ÇELİK, S ÇELİK
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (1), 367-376, 2023
2023
Kalp yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım
M Çelik, S Oğuz, Ö Yıldırımtürk
Archives of the Turkish Society of Cardiology 51 (1), 2023
2023
Peptik ülserde fonksiyonel tıp ve hemşirelik
M ÇELİK, S OĞUZ
Türkiye Klinikleri, 2023
2023
Palyatif bakım herkesin hakkı değil midir? Palyatif bakımda engeller
G ÇAMCI, M ÇELİK, S OĞUZ
2022
Depression and Religious Coping in Patients with Acute Coronary Syndrome in Turkey
M Celik, S Celik, F Taskin Yilmaz
Journal of religion and health 61 (5), 3698-3709, 2022
2022
Hemşirelikte klinik karar destek sistemleri kullanımı: Dr. Siyami Ersek Hastanesi örneği
M Çelik, D Güneş, G Akbaş, A Özkan
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15