Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Kentsel Alan Örneği
E Aydın, K Gamze, BO Uğur
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2 …, 2018
72018
Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi
V Koç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 36-57, 2016
62016
İyotça zengin suların oluşum mekanizmaları ve petrol ve doğalgaz yatakları ile ilişkileri (Occurrence mechanisms of iodine-rich surface waters and groundwaters and their …
A Özdemir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2 …, 2018
52018
E-Nose Identification of Milk Somatic Cell Count
M İnalpulat, Ü KIZIL, E Bilgücü, L Genç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 22-35, 2016
5*2016
Karpuzda (Citrullus lanatus Thunb cv. Crimson Sweet) Farklı Dozlardaki Vermikompost Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Parametrelerine Etkisi
G Ak Göksu, C Öztokat Kuzucu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2), 48-58, 2017
42017
Çanakkale İli Sphingidae (Lepidoptera) Türleri Üzerine Faunistik Araştırmalar
P Tiftikci, S Kornoşor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 58-67, 2016
4*2016
Zeytin Karasuyunun Arıtım Yöntemleri
S Erdem, CC Yarımtepe, N Ayman Öz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1 …, 2015
42015
Üniversite Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması
B Yenisarı, B Mestav, ÖF Öztürk
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2 …, 2019
32019
Karbon Nanotüp Takviyeli Aluminyum Matriksli AlMg/KNT Kompozitlerinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi
İ Topcu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1 …, 2018
32018
Üç Noktalı Eğilme Altındaki Betonarme Kirişlerde Karbon Lifli Polimerin Etkin ve Ekonomik Kullanımı
HO Köksal, F Altınsoy, S Aktan, Ş Karahan, R Çankaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2), 1-16, 2017
32017
Kalp Hastaları İçin Bulut Bilişim Temelli Erken Uyarı Sistemi
Ö Eryılmaz, İ Kahraman, M Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 1-19, 2016
32016
Aharonov-Bohm Olayı ve Monopol
M Çılga, O Yılmaz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 1-21, 2016
3*2016
Bahçe Atıkları Kompostunun Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Toprak Şartlandırıcısı Olarak Kullanımının İncelenmesi
EI Erdem, O İnce, Ç Akyol, E Özbayram, GB İnce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 65-80, 2015
3*2015
Rumen Sıvısının Aşı Olarak Kullanıldığı Büyükbaş Hayvan Dışkısı İle İşletilen Anaerobik Çürütücülerde Asidifikasyon Veriminin İncelenmesi
G Günel, O İnce, EG Özbayram, Ç Akyol, B İnce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 27-38, 2015
3*2015
Manisa İli’nde Çiftçilerin Tarım İlaçları Kullanımı Konusundaki Bilinç Düzeyi ve Duyarlılıklarının Araştırılması
M Erdil, O Tiryaki
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 81-92, 2020
2*2020
Optoelektronik Uygulamalar için Nb+5 Katkılı Çinko Borat Camların Sentezi ve Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
G Kılıç, UG İşsever
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 66-80, 2020
22020
Karmaşık Hastalıkların Teşhisinde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması
SC Yücebaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 14-27, 2018
22018
Özbek Ovası (Çanakkale) Tarım Topraklarında Ağır Metal Mobilitesinin Bir Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi
M İşler, A Sungur, M Soylak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 43-55, 2018
22018
Thymus zygioides Grisebach var. zygioides’ in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri
Ş Koyuncu, İ Uysal, O Esen, B Kökçü, F Şahin, D Peksüsler, B Aktura
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 24-37, 2017
22017
Pirinç ve Pirinç Yan Ürünlerinin Glutensiz Tahıl Ürünlerinde Kullanımı
M Özer, NB Tuncel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 29-44, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20