Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Verified email at comu.edu.tr - Homepage
TitleCited byYear
İyotça zengin suların oluşum mekanizmaları ve petrol ve doğalgaz yatakları ile ilişkileri (Occurrence mechanisms of iodine-rich surface waters and groundwaters and their …
A Özdemir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2 …, 2018
32018
Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi
V Koç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 36-57, 2016
32016
Zeytin Karasuyunun Arıtım Yöntemleri
S Erdem, CC Yarımtepe, N Ayman Öz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1 …, 2015
32015
Kalp Hastaları İçin Bulut Bilişim Temelli Erken Uyarı Sistemi
Ö Eryılmaz, İ Kahraman, M Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2), 1-19, 2016
22016
E-Nose Identification of Milk Somatic Cell Count
M İnalpulat, Ü KIZIL, E Bilgücü, L Genç
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 22-35, 2016
22016
Gıda Güvenliği Konusunda Tüketici Davranışlarının Belirlenmesi: Samsun İli Kentsel Alan Örneği
E Aydın, K Gamze, BO Uğur
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2 …, 2018
12018
Elmalarda Chlorpyrifos’ un QuEChERS Analiz Yöntemi ile Metot Validasyonu
A Durmaz, O Tiryaki
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2), 33-45, 2018
12018
Bir Dilimlenmiş Kontak Metrik Manifoldun Riemann Eğriliği
M Gümüş, Ç Camcı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2), 1-14, 2018
1*2018
Özbek Ovası (Çanakkale) Tarım Topraklarında Ağır Metal Mobilitesinin Bir Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi
M İşler, A Sungur, M Soylak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 43-55, 2018
12018
Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Çiçek Burnu Çürüklüğü Üzerine Etkisi
N Daldal, NM Müftüoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1), 28-42, 2018
12018
Eski Eserlerdeki Yapısal Tahribatların Termal Görüntüleme ve Mikrodalga Nem Ölçümleri ile Belirlenmesi: Ayasofya Müzesi Örnek Çalışması
CÇ Yalçıner, E Gündoğdu, YC Kurban, E Altunel
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2), 34-47, 2017
12017
Afganistan’ın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Teorik Potansiyelleri ve Kullanım Kapasiteleri
AM Shirzad, İ Tarhan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1 …, 2019
2019
Sürekli Değişken Modele Dayalı Gözetimli Kuantum Makine Öğrenmesi ile Kişilerin Satın Alma Davranışlarının Tespitinin Simulasyonu
E Ömer, Y İhsan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1 …, 2019
2019
Rüzgar Enerjisinin Önemli Geçiş Yerlerinden Olan Çanakkale Bölgesindeki Bazı Rüzgar Enerji Santralleri için Kapasite Faktörü İncelemesi
H Gençel, İ Tarhan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1 …, 2019
2019
Spool İmalat Süreci Optimizasyonu
K Bige
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1 …, 2019
2019
Çivi İmalatı Yapan Bir İşletmede Gürültü Analizi
A Ergun, E Arabacıoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1 …, 2019
2019
Mısır Ununda Karotenoid Analizi İçin Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
O Oğuz, EC Ömer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1), 87-98, 2019
2019
Bazı Nar Çeşitlerinde Farklı Çiçek Tiplerinin Çiçek Tozu Çimlenme Gücünün Belirlenmesi
AM Gülce, E Hakan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1), 80-86, 2019
2019
Kentsel Kimlik Bileşenlerinin Kent Kullanıcıları Tarafından Belirlenmesi: Örnek Kent Çanakkale
S Elif, K Abdullah
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1), 63-79, 2019
2019
Application of Landsat 8 Satellite Image – NDVI Time Series for Crop Phenology Mapping: Case Study Balkh and Jawzjan Regions of Afghanistan
SA Walid, K Ersin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1), 49-62, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20