Mehmet Gören Köse
Mehmet Gören Köse
Hacettepe University Faculty of Sport Science
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The validity of running anaerobic sprint test to assess anaerobic power in young soccer players
T Hazir, MG Kose, A Kin-Isler
Isokinetics and Exercise Science 26 (3), 201-209, 2018
112018
MET Sistemi ve Dinlenik Metabolik Hızın Kestirilmesinde Sensewear Pro3 Armband’ın Geçerliği
T HAZIR, AKİN İŞLER, MG KÖSE, CI ATABEY, B COŞKUN, ...
Spor Bilimleri Dergisi 28 (3), 128-134, 2017
52017
Genç Futbolcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi
MG KÖSE, E YILDIRIM, A KİN İŞLER
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 26 (3), 347-359, 2021
2021
Effects of High Intensity Exercise on Body Composition Measured by Bioelectrical Impedance Analysis.
T Hazır, MG Köse, F Esatbeyoğlu, YE Ekinci, AK İşler
Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine 55 (2), 2020
2020
FUTSAL OYUNCULARINDA TEKRARLI SPRİNT YETENEĞİ, İZOKİNETİK BACAK KUVVETİ VE ANAEROBİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ
MG KÖSE, A ÖZKAN, A AYTAR, S ALVURDU, AKİN İŞLER
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 190-200, 2019
2019
Futbolun Fizyolojisi
MG Köse
Farklı Spor Dallarında Egzersiz ve Beslenme 1, 167, 2018
2018
Futbolcu ve Futsalcılarda Dar Alan Oyunlarına Verilen Fizyolojik ve Kinematik Yanıtların İncelenmesi
MG KÖSE
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
Değişik Eğimlerde Yürüyüş Esnasında Enerji Harcaması: Yöntemsel Karşılaştırma
F Esatbeyoğlu, T Hazır, B Coşkun, MG Köse, CI Atabey
Spor Bilimleri Dergisi 29 (2), 67-78, 2018
2018
Futsal Oyuncularında Anaerobik Güç ile Tekrarlı Yön Değiştirme Yeteneği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
S ALVURDU, MG KÖSE, Ş alpan CİNEMRE
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (1-4), 29-37, 2016
2016
Futsal Oyuncularının Doğrusal ve Yön Değiştirmeli Tekrarlı Sprint Performanslarının Karşılaştırılması
MG Köse, A Özkan, S Alvurdu, A Kin-İşler
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (1-4), 36-44, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10