Firat Tufan
Firat Tufan
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Radyo dinleme ölçümleri ve program planlamasındaki rolü
F Tufan
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
82018
Internet usage habits as a part of distance higher education
F Tufan
Contemporary Educational Technology 7 (2), 160-173, 2016
42016
New possibilities provided by social networks to radio broadcasting Practices: R@ adio 2.0
F Tufan
Journal of Media Critiques 1, 87-101, 2014
42014
ÇEVRE DUYARLILIGI KAZANDIRMADA ÖZEL RADYO HABERLERININ ROLÜ
F Tufan, Y Özkoçak
Istanbul Üniversitesi Iletisim Fakültesi Dergisi, 91, 2012
42012
Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kavramları Bağlamında Y Kuşağının Satın Alma Davranışları
S Aydın, F Tufan
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2), 397-420, 2018
3*2018
Sosyal Ağların Radyo Yayıncılık Uygulamalarına Sunduğu Yeni Olanaklar: R@Dyo 2.0
F Tufan
Medya Eleştirileri 2013: Sosyal Medya ve Ağ Toplumu: Kitle İletişiminde …, 2013
32013
TAMAMLAYICI ÖGRETIM ISLEVININ AÇIK RADYO ÜZERINDEN INCELENMESI/EXAMINING COMPLEMENTARY EDUCATION FUNCTION ON AÇIK RADYO
F Tufan
Istanbul Üniversitesi Iletisim Fakültesi Dergisi, 107, 2014
12014
Alternatif Radyo Yayıncılığı
F Tufan
2019
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL KAVRAMLARI BAĞLAMINDA Y KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
S Aydın, F Tufan
Danışma Kurulu, 397, 2018
2018
Interactive Practices on Educational Radio
F Tufan
2018
Uzaktan Öğretim ve Yeni İletişim Süreçleri
F Tufan
2018
Sağlık İletişimi Kapsamında “Hastane Radyoculuğu” Whipps Cross Hospital Radio
F Tufan
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 184-198, 2017
2017
Interpersonal Interaction Process for Distance Learners: An Example from Turkey in line with the Concepts of Digital Natives and Digital Immigrants
F Tufan
Erciyes İletişim Dergisi 5 (2), 2017
2017
Radyo Haberlerinde Kullanılan Arka plan Müziğinin Haberlerin Hatırlanması Üzerindeki Etkisi
F Tufan
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2016 (43), 2016
2016
Interpersonal Interaction Process For Distance Learners: An Example Of Turkey Within Digital Natives And Digital Immigrants
F Tufan
Sydney 4th International Conference on “Business, Economics, Social Science …, 2016
2016
Distance Higher Education within the Scope of Internet Using Habits
F Tufan
4th International Conference on Communication, Media, Technology and Design, 2015
2015
The Changing Radio Broadcasting Structure Due To The Convergence Practices In Turkey
F Tufan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8, 2015
2015
İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI KAPSAMINDA UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
F Tufan
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
2013
Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mecra: Mağaza Radyoculuğu (In Store Radio)
F Tufan, F Susar Özdil
16. Ulusal Pazarlama Kongresi, 2011
2011
Pazarlama iletişiminde yeni bir mecra: mağaza radyoculuğu
AF Susar Özdil, R Tufan
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20