Hazel Agun
Hazel Agun
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
H Agun
Marmara Üniversitesi, 2011
312011
The relationship between organizational justice and organizational cynicism: The mediating role of psychological capital and employee voice
T Turgut, H Agun
Journal of Behavior at Work 1 (1), 15-26, 2016
102016
DISCONNECT IF YOU WANT TO BE CONNECTED
ÖE Koçak, SC Günaydın, A Soysal, H Agun, S Erebak, H Karabakkal
Eurasian Business Economics Journal 2, 695-710, 2016
5*2016
Explaining Employee Voice Behavior Through Intragroup Relationship Quality and the Role of Thriving at Work
ÖE Koçak, H Agun
ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 179-202, 2019
42019
Örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkide psikolojik sermaye ve çalışan sesliliğinin ara değişken rolü
T Turgut, H Agun
İş'te Davranış Dergisi 1 (1), 15-26, 2016
42016
Kariyer Dönemlerinin Değişmeyen Gerçeği: Kariyer Endişesi
A Hazel, DI Üçok, BA KÜÇÜK
İş ve İnsan Dergisi 8 (1), 59-72, 2021
2021
A qualitative study on the antecedents and consequences of organizational dissent in the IT sector
H Agun
Marmara Üniversitesi, SBE, 2020
2020
Bilişim Örgütlerinde Örgütsel Muhalefeti Tetikleyen Konular ve Muhalif Davranış Nedenleri
H Agun, A Torun
7. Örgütsel Davranış Kongresi 1 (7), 926-938, 2019
2019
İşyerinde Ayrımcılık
H Agun
Örgütsel Davranış Gündemdeki Kavramlar, 23-42, 2018
2018
the Role of job satisfaction in the relationship between perceived work stress and perceived performance: p1872
S Gok, H Agun
International Journal of Psychology 51, 793, 2016
2016
224. DISCONNECT! IF YOU WANT TO BE CONNECTED!
H Agun, SC Günaydın, A Soysal, S Erebak, H Karabakkal, AÜ Marmara
2016
İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Öğrenme
A Başaran, H Agun
İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı, 242-262, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12