Follow
Melike Taşçıoğlu
Melike Taşçıoğlu
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir görsel iletişim platformu olarak mekân
M Taşçıoğlu
Dost Kitapevi Yayınları, 2020
103*2020
Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap
M Taşçıoğlu
Dost Kitapevi Yayınları 1, 186, 2020
45*2020
Grafik tasarımın bilgilendirme ve yönlendirme tasarımındaki rolü ve londra-eskişehir örnekleri üzerinden bir inceleme
M TAŞÇIOĞLU, DE AYDIN
Sanat ve Tasarım Dergisi 5 (2), 227-245, 2015
182015
Görsel kültür
TF Uçar, TF Uçar, L Kılıç, N Orhon, M Taşçıoğlu
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2011
182011
Afişte illüstrasyonun anlatım biçimleri
MB Gedik, M TAŞÇIOĞLU
Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (1), 104-124, 2018
72018
GRAFİK TASARIMDA LİTOGRAFİNİN YERİ VE HENRİ DE TOULOUSE-LAUTREC’İN AFİŞ TASARIMLARI
M TAŞCIOĞLU, A Siretli
Sanat ve Tasarım Dergisi, 187-202, 2017
62017
Kartografiden Günümüz Harita Tasarımına Yeryüzünün Kağıttaki Grafik Yansıması
M Taşçıoğlu
Art-e Sanat Dergisi 6 (12), 1-24, 2013
62013
Tipografi, Sayfa Tasarımı ve Somut Şiir
M Taşcıoğlu
folklor/edebiyat 20 (78), 215-224, 2014
42014
Bir hattatın dönüşümü: Alfabe Devrimi’nin Halim Efendi’nin çalışmaları üzerinden incelenmesi
M TAŞÇIOĞLU, A Şinasi
Osmanlı Bilimi Araştırmaları 15 (2), 81-98, 2014
32014
Mekânda grafik izlenimler
M Taşçıoğlu
Anadolu Üniversitesi, 2009
32009
Mekanda grafik izlenimler
M Taşcioğlu
Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018
22018
Lawrence Weiner'in Grafik Dili
M TAŞÇIOĞLU
Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (12), 139-154, 2013
22013
Tren İstasyonlarına ve Raylı Sistemlere Yönelik Yönlendirme Sistemlerinin Tasarım İlkeleri
U AYBEK, M TAŞCIOĞLU
Sanat-Tasarım Dergisi, 18-24, 2021
12021
Bisiklet Park Yerlerinde Bilgilendirme ve Yönlendirme Tasarımları
İ ÇELİK, M TAŞÇIOĞLU
Sanat-Tasarım Dergisi, 9-17, 2020
12020
The Gestalt of Book Design
M Tascioglu
Proceedings of the IAFOR, Dubai, United Arab Emirates, 27-29, 2016
12016
Yazili Görüntü Sanati
J Drucker
Folklor/Edebiyat 20 (77), 205-220, 2014
12014
Illustrative Expression Forms in Poster
MB Gedik, M Taşçıoğlu
Anadolu University, 2018
2018
DESIGNING UNIVERSITY DIPLOMAS.
M TAŞCIOĞLU, C YILDIZ, D ERDOĞAN AYDIN
Anadolu University Journal of Art & Design/Sanat & Tasarım 7 (1), 2017
2017
Designing University Diplomas
M Tascioglu, C Yildiz, DE AYDIN
Sanat ve Tasarım Dergisi 7 (1), 92-103, 2017
2017
A Review of Printed Book and E-Book Designs Through Graphic Design Principles
DE Aydın, M Taşçıoğlu
ICERI2017 Proceedings, 5331-5347, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20