Follow
Prof.Dr.Onur KÖKSAL
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi
S Çiftci, A SÜNBÜL, O KÖKSAL
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 281-295, 2013
902013
Öğretim İlke ve Yöntemleri
BA Onur KÖKSAL
Eğitim Yayınevi, 2015
68*2015
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
O KÖKSAL, AB DAĞAL, ÖA DUMAN, A Öğretmeni
592016
İlkokul matematik derslerinde müzik destekli öğretimin başarı, tutum ve kalıcılık üzerindeki etkisi
N Yağışan, O Köksal, H Karaca
İdil 3 (11), 1-26, 2014
322014
Web-based surveys in educational research
A Bakla, A Çekiç, O Köksal
International Journal of Academic Research 5 (1), 5-13, 2013
292013
The effects of music on achievement, attitude and retention in primary school English lessons
O Köksal, N Yağışan, A Çekiç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1897-1900, 2013
282013
7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE KALICI ÖĞRENMELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
O Köksal
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
182014
The Impact of Mnemonic Devices on Attainment and Recall in Basic Knowledge Acquisition in Nursing Education.
O Koksal, AM Sunbul, YE Ozturk, M Ozata
Mevlana International Journal of Education 3 (4), 2013
152013
The Role of Translator in Intercultural Communication
NY Onur köksal
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (1), 327-338, 2020
142020
Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimden Beklentilerinin İncelenmesi ( Elazığ İli Örneği).
S Bayrak, K Onur
The Journal of Academic Social Science 45 (5), 547-557, 2017
142017
Teaching tenses in English to the students of the second stage at primary education through using 5e model in constructivist approach (7th grade).
O KÖKSAL
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
142009
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SOSYAL PROBLEMLERİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.
O Köksal, T DİLCİ, M KOÇ
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
122013
The effect of mnemonic devices on achievement, attitude, vocabulary learning and retention on the fifth year primary school English lessons
O Köksal
Unpublished Doctoral Dissertation. Necmettin Erbakan University, Institute …, 2013
122013
An investigation into foreign language learning anxiety, stress and personality in higher education
O Köksal, C ARSLAN, A BAKLA
International Journal on New 5 (2), 199-208, 2014
112014
İlköğretim 5.Sınıf İngilizce Derslerinde Kullanılan Bellek Destekleyici Stratejilerin Erişiye, Tutuma, Kelime Bilgisine ve Kalıcılığa Etkisi.
O KÖKSAL
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Necmettin Erbakan …, 2013
112013
The Effects of the Mnemonic Keyword Method on 8th Graders’ L2 Vocabulary Learning
AÇ Onur Köksal
Journal of International Scientific Publications. 3 (12), 1030-1047, 2014
10*2014
Views of Turkish EFL students with regard to learning grammar with games
O Koksal, A Cekic, O Beyhan
International Journal on New Trends in Education and Their Implivations 5 (1), 2014
102014
Learner perceptions of building constructivist learning environments in secondary schools
Ö Beyhan, O Köksal
Journal of Educational and Instructional Studies 3 (2), 171-180, 2013
102013
Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi
YE Öztürk, O Köksal, R Kıraç
Journal of Human Sciences 11 (2), 582-597, 2014
82014
Öğrenme Stratejilerinden Bellek Destekleyiciler
O KÖKSAL
Eğitim Yayınevi, 2013
8*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20