Prof.Dr.Onur KÖKSAL
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi
S ÇİFTÇİ, A SÜNBÜL, O KÖKSAL
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 281-295, 2013
772013
Öğretim İlke ve Yöntemleri
BA Onur KÖKSAL
Eğitim Yayınevi, 2015
54*2015
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
O KÖKSAL, AB DAĞAL, ÖA DUMAN, A Öğretmeni
412016
Web-based surveys in educational research
A Bakla, A Çekiç, O Köksal
International Journal of Academic Research 5 (1), 5-13, 2013
282013
The effects of music on achievement, attitude and retention in primary school English lessons
O Köksal, N Yağışan, A Çekiç
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1897-1900, 2013
272013
İlkokul matematik derslerinde müzik destekli öğretimin başarı, tutum ve kalıcılık üzerindeki etkisi
N Yağışan, O Köksal, H Karaca
İdil 3 (11), 1-26, 2014
242014
7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE KALICI ÖĞRENMELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
O Köksal
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
162014
The effect of mnemonic devices on achievement, attitude, vocabulary learning and retention on the fifth year primary school English lessons
O Köksal
Unpublished Doctoral Dissertation. Necmettin Erbakan University, Institute …, 2013
122013
Teaching tenses in English to the students of the second stage at primary education through using 5e model in constructivist approach (7th grade).
O KÖKSAL
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
122009
İlköğretim 5.Sınıf İngilizce Derslerinde Kullanılan Bellek Destekleyici Stratejilerin Erişiye, Tutuma, Kelime Bilgisine ve Kalıcılığa Etkisi.
O KÖKSAL
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Necmettin Erbakan …, 2013
112013
An investigation into foreign language learning anxiety, stress and personality in higher education
O Köksal, C ARSLAN, A BAKLA
International Journal on New 5 (2), 199-208, 2014
102014
The Impact of Mnemonic Devices on Attainment and Recall in Basic Knowledge Acquisition in Nursing Education.
O Koksal, AM Sunbul, YE Ozturk, M Ozata
Mevlana International Journal of Education 3 (4), 2013
102013
Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi
YE Öztürk, O Köksal, R Kıraç
Journal of Human Sciences 11 (2), 582-597, 2014
92014
Views of Turkish EFL students with regard to learning grammar with games
O Koksal, A Cekic, O Beyhan
International Journal on New Trends in Education and Their Implivations 5 (1), 2014
92014
ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN SOSYAL PROBLEMLERİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.
O Köksal, T DİLCİ, M KOÇ
Electronic Turkish Studies 8 (8), 2013
92013
The Role of Translator in Intercultural Communication
NY Onur köksal
International Journal of Curriculum and Instruction 12 (1), 327-338, 2020
82020
The Effects of the Mnemonic Keyword Method on 8th Graders’ L2 Vocabulary Learning
AÇ Onur Köksal
Journal of International Scientific Publications. 3 (12), 1030-1047, 2014
8*2014
Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimden Beklentilerinin İncelenmesi ( Elazığ İli Örneği).
S Bayrak, K Onur
The Journal of Academic Social Science 45 (5), 547-557, 2017
72017
THE CORRELATIONS BETWEEN THE MEANING OF LIFE, DEPRESSION, STRESS AND ANXIETY AMONG UNIVERSITY STUDENTS
OK Veysi Baş, Erdal Hamarta
AGORA PSYCHO-PRAGMATICA SEMESTRIAL JOURNAL • PSYCHOLOGY SOCIAL WORK, 36-50, 2014
6*2014
Learner perceptions of building constructivist learning environments in secondary schools
Ö Beyhan, O Köksal
Journal of Educational and Instructional Studies 3 (2), 171-180, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20